Ғылыми-зерттеу жұмысы

Мемлекеттік бюджеттік және  ҒЗЖ шаруашылық келісім-шарттарды орындау

ҒЗЖ тақырыбы

Ғылыми жетекші

2019 жылғы ғылыми зерттеулердің нақты нәтижелері (5 ұсыныстан артық емес)

Жарияланымдар, зерттеу тақырыбы бойынша патенттер (шығу деректерін көрсету)

Енгізудің болуы (енгізілген жері, экономикалық тиімділігі)

Жоба тақырыбы бойынша сатып алынған жабдық, мың теңге

Саңырауқұлақтардың динамикасын және олардың ағаш тұқымдарының өміршеңдігіне әсерін зерттеу (Баянауыл МҰТП)

Адамжанова Ж. А.

Баянауыл табиғи паркінің макро - және микромицеттерінің мониторингі, саңырауқұлақтардың өсу және даму динамикасын зерттеу, олардың өсімдіктердің ағаш тұқымдарының өміршеңдігіне әсері

-

Баянауыл

табиғи паркі

-

 

«Биотехнология» кафедрасының ғылыми бағыттары аясында жүргізілетін инициативті-іздеу зерттеулерінің тізімі

Тақырыптың атауы

Студенттің, магистранттың, докторанттың аты-жөні

(топ, курс)

Ғылыми жетекшісі

2019 жылғы нәтижелер

Әр түрлі ауыл шаруашылығы жануарларының сүт қоспасы негізінде жартылай қатты ірімшіктің жаңа түрінің технологиясын әзірлеу

Исаева К. С., қауым.проф., Туганова Б. С., қауым.проф.

Туганова Б. С., қауым.проф.

Зерттеу

Алғашқы тұқым шаруашылығы үшін меристемдік картоп үшін аэропонды өсіру

Аникина И. Н., қауым.проф.

Аникина И. Н., қауым.проф.

Зерттеу

Ет шикізатынан функционалдық өнімдерді алу

Исаева К. С., қауым.проф.

Исаева К. С., қауым.проф.

Зерттеу

Тағамдық биотехнология

Омарова К. М., қауым.проф.

Омарова К. М., қауым.проф.

Зерттеу

 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы республикалық, халықаралық конференцияларға, олимпиадаларға, конкурстарға, дебаттарға, форумдарға және басқа да іс-шараларға қатысу (сертификаттар, дипломдар, алғыс хаттар және т. б. қоса беріледі.)

Жетекшінің және студенттердің аты-жөні

Өткізу күні

Іс-шара түрі (конференция, олимпиада, конкурс, дебат, форум және т. б.)

Нәтижесі

Жетекші − т.ғ.к., профессор,

Кажибаева Г. Т.

Кочкуркина И. А., Концур А. В., Пупарева К. Н.

05.04.2019 г.

Республикалық студенттік пәндік олимпиада (5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығы бойынша), АТУ, Алматы қаласы.

3 дәрежелі диплом

Жетекші − т.ғ.к., профессор,

Кажибаева Г. Т., Темірғалы Ж., Мулдагулова Д., Абишев С., Келгенбайұлы Ғ., Усманов Ш.

05.04.2019 г.

"Жас толқын" Республикалық олимпиадасы тұңғыш Президент қоры, Алматы қаласы.

1 орын үшін диплом

Жетекші − т.ғ.к.,профессор,

Темербаева М.В.

Бабец Ю.Н.

31.10.2019 г.

Азық-түлік биотехнологиясы, өсімдік шикізатын өңдеу технологиясы және дұрыс тамақтану саласындағы II бүкілресейлік ғылыми конкурс "Ерекше. Дәмді. Биотехнологиялы".

ФМБЖК ББМ И.И.Ползунов атындағы "Алтай мемлекеттік техникалық университеті" филиалы "Бийск технологиялық институты" Бийск қаласы

1 орын үшін диплом

Жетекші − т.ғ.к.,профессор,

Темербаева М.В.

Бестиева М.С.

31.10.2019 г.

Азық-түлік биотехнологиясы, өсімдік шикізатын өңдеу технологиясы және дұрыс тамақтану саласындағы II бүкілресейлік ғылыми конкурс "Ерекше. Дәмді. Биотехнологиялы".

ФМБЖК ББМ И.И.Ползунов атындағы "Алтай мемлекеттік техникалық университеті" филиалы "Бийск технологиялық институты" Бийск қаласы

2 орын үшін диплом

Жетекші − т.ғ.к.,профессор,

Темербаева М.В.

Жолдасова М.С.

31.10.2019 г.

Азық-түлік биотехнологиясы, өсімдік шикізатын өңдеу технологиясы және дұрыс тамақтану саласындағы II бүкілресейлік ғылыми конкурс "Ерекше. Дәмді. Биотехнологиялы".

ФМБЖК ББМ И.И.Ползунов атындағы "Алтай мемлекеттік техникалық университеті" филиалы "Бийск технологиялық институты" Бийск қаласы

3 орын үшін диплом

Жетекші − аға. оқытушы

Мухамеджанова А. С.

Мықтыбаева А., Абиева А., Жеңіс М.

06.11.2019 г.

Университеттік көптілді бейіндік олимпиада, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

3 орын үшін диплом

Мықтыбаева А.

3-6.11.2019 г.

Университеттік көптілді бейіндік олимпиада, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

2 орын үшін диплом

  

«Биотехнология» кафедрасының ПОҚ 2019 жылғы басылымдары

ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда жарияланған мақалалар саны-26

Web of Science, Scopus, РИНЦ деректер базасында индекстелетін журналдардағы мақалалар саны-17

Отандық конференция материалдарына кіретін мақалалар саны-30

Монографиялар саны (отандық) – 5

Монографиялар саны-3

Монографиялар саны (шетелдік авторлардың қатысуымен) − 1