Оқу-әдістемелік жұмысы

2022-2023 оқу жылында кафедраға 154 пән тіркелген, оның ішінде 75 мемлекеттік тілде, ал 76 орыс тілінде, 3 ағылшын тілінде.

Бұл пәндер бойынша кафедра оқытушыларымен пәннің ОӘК дайындалған: жұмыс оқу бағдарламасы, силлабус, әрбір сабақ түрі бойынша әдістемелік нұсқаулар жасалған. ПОӘК зерттей келе барлық пән бағдарламалары ҚР МЖМБС сай келеді.

ПОӘК 1 семестрде кафедра бойынша қамтамасыз етілуі 100 % құрады. ПОӘК 2 семестрде кафедра бойынша қамтамасыз етілуі 100 % құрады.

2022-2023 оқу жылының ашық сабақ кестесі бойынша кафедра ПОҚ 21 сабақтан артық өткізді.

2022-2023 оқу жылының өзара сабаққа қатысу кестесіне сәйкес кафедра ПОҚ арасында 48 сабаққа қатысу тіркелген:

- 2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде 24 сабаққа қатысты;

- 2022-2023 оқу жылының 2 семестрінде 24 сабаққа қатысты.

Барлық сабақтар өте жоғары әдістемелік деңгейде өткізілді, өткізілген сабақтардың мазмұны үлгілік және жұмыс бағдарламаларына сәйкес келеді. Толығырақ ақпарат өзара сабақтарға қатысу мен ашық сабақтар журналында келтірілген.
БиЭ кафедрасында оқытудың заманауи әдістемелік аспектілерін қарастыратын экологияның, биологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғаудың маңызды бағыттары бойынша ғылыми-әдістемелік семинардың жоспары әзірленген. Есепті кезең ішінде кафедрада оқу-әдістемелік семинарлар жүйелі түрде өткізіліп, онда білім беру, ғылыми үдеріс және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға қатысты өзекті мәселелер қаралды.

Биология және экология кафедрасында экология мен биологияның аса маңызды бөлімдері бойынша ғылыми-әдістемелік семинарлар қарастырылған.

2022-2023 оқу жылындағы ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік семинарлар жоспарына сәйкес келесі семинарлар ұйымдастырылып, өткізілді:
Оқу-әдістемелік семинар: - баяндалды
1. Б.ғ.к., қауымдаст. проф. Толеужанова А.Т. тақырыбы: "Қызмет әдісінің технологиясы (ҚӘТ)" (қазан, 2022 ж. № 1 хаттама);
2. Ph.D. докторы, қауымдаст. проф. Кукушева А. Н. тақырыбы: "Павлодар облысының топырақ ресурстарының экологиялық жай-күйін талдау және тозған топырақты қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар" (сәуір, 2023 ж. № 5 хаттама);
3. Ph.D. докторы, қауымдаст. проф. Арынова Ш. Ж. тақырыбы: "Павлодар облысының аумағындағы техносфералық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері" (қаңтар, 2023 ж. № 3 хаттама).
Ғылыми-әдістемелік семинар: - баяндалды:
1. Аға оқытушы  Акимбекова Н. Ж. тақырыбы: "Зоология оқыту және зерттеу арқылы" (қараша, 2022 ж. № 2 хаттама);
2. Ph.D. докторы, аға оқытушы Мапитов Н. Б. тақырыбы: "Еуразияның орман экожүйелерінің жай-күйін зерттеудің заманауи технологиялары мен әдістемесі " (ақпан, 2023 ж. № 4 хаттама);
3. Ph.D. докторы, қауымд. проф. Бахбаева С. А. тақырыбы: "Павлодар облысының аумағындағы техносфералық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері" (мамыр, 2023 ж. № 6 хаттама).
Кафедраның 2022-2023 оқу жылындағы ғылыми және оқу-әдістемелік семинарлар жоспары 100% орындалды.

2022-2023 оқу жылына "Биология және экология" кафедрасының ПОҚ "Кереку" басылымына мынадай баспа жұмыстарын (оқу-әдістемелік әдебиет) жоспарлап, дайындап, түрлі мерзімдерде жариялады:

1. Акимбекова Н. Ж., Жапар Ж. Б. – «Медициналық экология»;

2. Убаськин А.В., Ахметов К.И., Луньков А.И., Абылхасанов Т.Ж. – «Соленые озера Павлодарской области. Изучение, охрана и рациональное использование».

3. Уалиева Римма Мейрамовна – «Биология индивидуального развития»;

4. Аманова Г. К., Байтемирова А. К., Акимбекова Н. Ж. – «Микроорганизмдер экологиясы»;

5. Аманова Г. К., Байтемирова А. К., Акимбекова Н. Ж. – «Экология микроорганизмов»;

6. Алигожина Д. А., Чидунчи И. Ю., Арынова Ш. Ж. – «Экологиялық сараптама»;

7. Калиева А. Б., Қабдолла М. О., Жапар Ж. Б. – «Қазіргі заманғы биологияның мәселелері».