Құрметті білім алушылар!

 

«Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде cos.tou.edu.kz порталында https://cos.tou.edu.kz/authorization.php сілтемесі бойынша оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге ҚОСЫМША өтініштерді онлайн-қабылдау студенттерге қызмет көрсету орталығында 2022 жылғы 14 шілдеден 19 шілдеге дейін жарияланады.

Конкурсқа қатысу үшін шарт негізінде білім алушылар мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:

* Басқарма Төрағасы-ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;

* транскриптке өтініш;

* жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «студенттерге»-«босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған (сілтеме: https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=9974).

Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. Үлгерімнің орташа балының GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы»), содан кейін – А, А- («өте жақсы») - В+, В, В -, С+ бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады («жақсы»), бұдан әрі – оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалар.

Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының топтарың бөлінісінде қаралады және университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына шығарылады. Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, бос білім беру гранттары даярлық бағыты немесе білім беру саласы ішінде қайта бөлінеді.

 

шифр

Дайындық бағыты

Шифр

Білім беру бағдарламаларының тобы (және білім беру бағдарламалары)

Курс

Оқыту түрі

Базалық білімі

Бос гранттар саны

Бакалавриат

1

6В081

Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

2

күндізгі

Жалпы орта білім

1

 

 

 

 

Агрономия

 

 

 

 

2

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

3

күндізгі

Жалпы орта білім

2

3

6В083

Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

3

күндізгі

Жалпы орта білім

2

 

 

 

 

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

 

 

 

 

4

6В052

Қоршаған орта

В052

Жер туралы ғылым

3

күндізгі

Жалпы орта білім

1

 

 

 

 

География

 

 

 

 

6

6В052

Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

3

күндізгі

Жалпы орта білім

1

 

 

 

 

Экология

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

 

 

 

 

7

6В082

Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

3

күндізгі

Жалпы орта білім

1

 

 

 

 

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА

1

7М023

Тілдер және әдебиет

M060

Филология

1

күндізгі

Жоғары оқу

1

 

 

 

 

Қазақ филология

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс филология