Бос білім беру гранттарын тағайындаудың 24-тармағы негізінде Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босатылған «бакалавр» немесе «магистр» ғылыми дәрежесін беру арқылы Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімге ақы төлеу үшін «Торайғыров университеті» КЕАҚ 2023-2024 оқу жылының қысқы емтихан сессиясы бос білім беру гранттарына үміткерлердің құжаттарын ұсынады.

Қосымшалар:

1) Білім алушылардың өтініші;

2) Ғылыми кеңестің шешімі;

3) Транскрипттер;

4) Жеке куәліктердің көшірмелері;

5) ЖОО-дан шығарылған білім гранты иегерлерінің сертификаттары (түпнұсқа).

Университет порталында студенттерге мамандықтар мен курстарға сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға арналған бос орындар туралы ақпарат орналастырылды. Барлығы университет бойынша 101 грант босатылды.

Онлайн өтінімдерді беру мерзімі 2024 жылдың 3 қаңтарынан 14 қаңтарына дейін.

Конкурсқа қатысу үшін Студенттердің жеке кабинеті арқылы Студенттерге қызмет көрсету орталығына 251 өтінім берілді, оның 137-сі қарауға жатпайды, яғни 2022-2023 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша босатылған бос гранттар жоқ, сұратылған ББ-ға бойынша – 114. Игерілген – 42, игерілмеген – 59.

Байқау барлық оқу кезеңіндегі орташа GPA-ға негізделген.

Қазақстан Республикасының Үкіметі (Серпін) бағдарламасымен айқындалған өңірлерге қоныс аударатын ауыл жастары қатарынан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға бөлінген бос гранттарға осы бағдарлама бойынша анықталған өңірлердің үміткерлері ғана өтініш бере алады.

«F» бағасы бар студенттер бос білім гранттарына үміткер бола алмайды.

Ұпайлар тең болған жағдайда жоғары GPA критерийі болып табылады.

Бос білім беру гранттарын бөлу үшін автоматтандырылған бағдарлама – «Бос гранттар» модулі әзірленді, ол адам факторын болдырмайды және сол арқылы шынайы деректер алынады. Комиссия құрамына қоғамдық ұйымдардың, «Әділдік жолы» РҚБ, комплаенс қызметі мен студенттік жастар ұйымдарының өкілдері кіреді, бос лауазымдарға үміткерлермен туыстық байланысы бар тұлғалар жоқ.

Комиссияның әрбір мүшесіне бос орындарға үміткерлердің тізімі ұсынылды.

Комиссия шешімі негізінде үміткерлердің тізімі университеттің Ғылыми кеңесінде қаралды және үміткерлер қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігіне жоғары білім алу процесінде қолжетімді болған бос білім беру гранттарын тағайындауға тізім жіберілді:  бос гранттар туралы шешім 2024/01

 
Хабарландыру мұрағаты

Құрметті білім алушылар!

 

«Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде cos.tou.edu.kz порталында https://cos.tou.edu.kz/authorization.php сілтемесі бойынша оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау студенттерге қызмет көрсету орталығында 2024 жылғы 03 қаңтардан 14 қаңтарға дейін жарияланады.

Конкурсқа қатысу үшін шарт негізінде білім алушылар мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:

- Басқарма Төрағасы-ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;

- транскриптке өтініш;

- жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «студенттерге»-«босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған (сілтеме: https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=9974).

Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. Үлгерімнің орташа балының GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы»), содан кейін – А, А- («өте жақсы») - В+, В, В -, С+ бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады («жақсы»), бұдан әрі – оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалар.

Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының тобы, оқу курсы, оқу базасы (мектеп/колледж базасында) контекстінде қарастырылады.

Білім беру бағдарламалары тобына үміткерлер болмаған жағдайда бос білім беру гранттары оқу саласы бойынша және одан әрі білім беру саласы бойынша қайта бөлінеді.

Оқу барысында босатылған бос гранттарды беру туралы шешімді Университеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша Ғылым және жоғары білім министрлігі қабылдайды.

 

№ п/п

Білім беру бағдарламасының атауы және шифрі

Білім беру саласының коды және классификациясы

Дайындық бағыты және шифрі

Білім беру бағдарламасының тобы және шифрі

Курс

Негізгі білім

Гранттар саны

БАКАЛАВРИАТ

2 ЖОБ негізіндегі курс

1

6B02104 Актерлік өнер

В027 -Театр өнері

6В021- Өнер

6B02 -Өнер және гуманитарлық ғылымдар

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

2

6B02102-Дизайн

6B02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021-Өнер

B031-Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

3

6B03101- Мәдениеттану

6B03-Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031- Әлеуметтік ғылымдар

B039-Мәдениеттану

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

4

6B03103-Психология

6B03- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031-Әлеуметтік ғылымдар

B041-Психология

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

5

6B05203-Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

6B05-Жаратылыстану, математика және статистика

6B052-Қоршаған орта

B051- Қоршаған орта

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

6

6B05202-География

6B05-Жаратылыстану, математика және статистика

6B052-Қоршаған орта

B052-Жер туралы ғылым

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

7

6B05302-Химия

6B05-Жаратылыстану, математика және статистика

6B053-Физика және химия ғылымдары

B053-Химия

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

8

6B05402-Механика

6B05-Жаратылыстану, математика және статистика

6B054-Математика және статистика

B056-Механика

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ))

2

9

6B06104-Computer Science

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

10

6B06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B062-Телекоммуникациялар

B059-Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

11

6B07111-Жылу энергетика

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженериялық іс

B062-Электротехника және энергетика

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

12

6B07101-Автоматтандыру және басқару

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071- Инженерия және инженериялық іс

B063-Электротехника және автоматика

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

13

6B07151-Машина жасау және реверс-инжиниринг

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженериялық іс

B064-Механика және металл өңдеу

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

14

6B07205-Металлургия

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өңдеуші және құрылыс салалары

B071-Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

15

6B07204-Мұнай-газ ісі

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өңдеуші және құрылыс салалары

B071-Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

16

6B07301-Сәулет

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B073-Сәулет

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

3

17

6B07302-Құрылыс

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ))

1

18

6B07305-Инженерлік жүйелер және желілер

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074- Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

19

6B11401-Әлеуметтік жұмыс

6B11-Қызмет көрсету

6B114-Әлеуметтік жұмыс

B090-Әлеуметтік жұмыс

2

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

3 ЖОБ негізіндегі курс

1

6B05301-Физика

6B05-Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B053-Физикалық және химиялық ғылымдар

B054-Физика

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

2

6B06104-Computer Science

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

4

3

6B07101-Автоматтандыру және басқару

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B063-Электр техникасы және автоматтандыру

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

4

6B07112-Аспап жасау

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B064-Механика және металл өңдеу

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

5

6B07110-Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B064-Механика және металл өңдеу

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

6

6B07203-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өндірістік және өңдеу салалары

B068-Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ))

2

7

6B07205-Металлургия

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өндірістік және өңдеу салалары

B071-Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

8

6B07204-Мұнай газ ісі

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өндірістік және өңдеу салалары

B071-Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

6

9

6B07301-Сәулет

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B073-Сәулет

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

3

10

6B07302-Құрылыс

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

3

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

3

4 ЖОБ негізіндегі курс

1

6B02102-Дизайн

6B02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021-Өнер

B031-Сән, дизайн

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

2

6B02302-Орыс филологиясы

6B02-Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B023-Тілдер және әдебиет

B037-Филология

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

3

6B05202-География

6B05-Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B052-Қоршаған орта

B052-Жер туралы ғылым

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

4

6B05402-Механика

6B05-Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B054-Математика және статистика

B056-Механика

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

5

6B06102-Ақпараттық жүйелер

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

3

6

6B06103-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

2

7

6B07108-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B060-Химиялық инженерия және процестер

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

8

6B07106-Электр энергетика

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B062-Электр техникасы және энергетика

4

Жалпы орта білім (ЖОБ)

1

9

6B07103-Көлік, көліктік техника және технологиялар

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B065-Көлік техникасы мен технологиялары

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

10

6B07204-Мұнай газ ісі

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өндірістік және өңдеу салалары

B071-Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

6

11

6B07302-Құрылыс

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

3

12

6B07304-Көлік құрылысы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Архитектура и строительство

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

13

6B07305-Инженерлік жүйелер және желілер

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

14

6B08101-Агрономия

6B08-Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081-Агрономия

B077-Өсімдік шаруашылығы

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

15

6B08301-Орман ресурстары және орман шаруашылығы

6B08-Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B083-Орман шаруашылығы

B079-Орман шаруашылығы

4

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

5 ЖОБ негізіндегі курс

1

6B07301-Сәулет

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B073-Сәулет

5

Жалпы орта білім

(ЖОБ)

1

2 ТжКБ негізіндегі курс

1

6B03103-Психология

6B03- Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031-Әлеуметтік ғылымдар

B041-Психология

1

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

1

2 ТжКБ негізіндегі курс

1

6B06104-Computer Science

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

2

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

2

2

6B07108-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B060-Химиялық инженерия және процестер

2

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

1

3

6B07201-Мұнай газ ісі

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072-Өндірістік және өңдеу салалары

B271-Мұнай-газ ісі

2

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

3

3 ТжКБ негізіндегі курс

1

6B06104-Computer Science

6B06-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061-Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

B057-Ақпараттық технологиялар

3

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

1

2

6B07108-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B060-Химиялық инженерия және процестер

3

Техникалық және кәсіптік білім (ОКБ)

7

3

6B07106-Электр энергетика

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071-Инженерия және инженерлік іс

B062-Электр техникасы және энергетика

3

Техникалық және кәсіптік білім (ОКБ)

1

4

6B07304-Көлік құрылысы

6B07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B073-Сәулет және құрылыс

B074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

3

Техникалық және кәсіптік білім (ТжКБ)

1

МАГИСТРАТУРА

1 ЖКБ негізіндегі курс

1

7M05302-Химия

7M05-Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M053-Физикалық және химиялық ғылымдар

M089-Химия

1

Жоғары білім (ЖКБ)

1

2

7M05401-Математика

7M05- Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M054-Математика және статистика

M092-Математика және статистика

1

Жоғары білім (ЖКБ)

1

қысқы қабылдау

2 ЖКБ негізіндегі курс

1

7M05302-Химия

7M05-Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M053-Физикалық және химиялық ғылымдар

M089-Химия

2

Жоғары білім (ЖКБ)

1

қысқы қабылдау

2

7M07109-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

7M07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M071-Инженерия және инженерлік іс

M097-Химиялық инженерия және процесстер

2

Жоғары білім (ЖКБ)

1

3

7M07103-Машина жасау

7M07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M071-Инженерия және инженерлік іс

M103-Механика және металл өңдеу

2

Жоғары білім (ЖКБ)

1

4

7M07203-Мұнай газ ісі

7M07-Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M072-Өндірістік және өңдеу салалары

M115-Мұнай инженериясы

2

Жоғары білім (ЖКБ)

3