Оқу орнының материалдық техникалық базасы 

С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің білім беру порталының негізгі функционалдық құрамының ішіне кіреді: 

- университет жайында құрылымдық ақпаратпен порталдың жалпы ақпараттық бөлігін;

- ректор блогы   коммуникационды модуль ретінде, ректорға интреактивті түрде сұрақ қою мен қатар жауаптар мұрағатын көру;

- электрондық кітапхана; 

- студенттер, оқытушылар мен жұмыскерлердің автоматтандырылған жұмыс орындары (жеке кабинеттер).

 

Компьютерлік парк 2015ж  

Көрсеткіштер атауы 2014 -2015 оқу жылы
ПК бәрі 1555
Солардың ішінен оқу ісіне арналған 836
Солардың ішінен компьютерлік класстарда 529
Электронндық оқу залдар компьютерлік, мультимедиялық, тьюторлік класстар саны 38

Оқу үрдісінің мультимедиялық жабдықпен қамтамасыздадырылуы

Көрсеткіштер атауы 2014 -2015 оқу жылы
1 Мультимедиялық проекторлар 16
2 Интерактивті проекторлар 15
3 Интерактивті комплекттер (тақта+проектор) 12

Көшірме-көбейткіш техниканың саны

Көрсеткіштер атауы 2014 -2015 оқу жылы
1 Көпфункционалды құрылғылар 129
2 Принтерлер 219
3 Сканерлер 52
4 Ксерокстар 16
5 Плоттерлер 14

Сегменті корпоративтік желінің сымсыз сегменті

Көрсеткіштер атауы 2014 -2015 оқу жылы
Сымсыз байланыс орындар саны 108