Оқытушы профессорлар құрамы 

Профессор-оқытушылық құрамы: 528 адам (штаттық), оның ішінде 

40 ғылым докторлары, 14 PhD докторлары, 215 ғылым кандидаттары.

 Факультеттер