Зертханалар техникалық жабдықталған

- "Тораптық коммуникациялар" мамандығы үшін TREI-5В-05 бағдарламалық басқару құрылғысы;

- "Электр байланыс теориясы" зертханалық стенді;

- "Тоериялық электротехника негізі" оқу-зертханалық стенді;

- "Электр байланыс теориясы" зертханалық кешені;

- "Электрлік жетек" зертханалық жабдығының типтік комплекті;

- "Электрлік машиналар" зертханалық жабдығының типтік комплекті;

- "Электроэнергетика" зертханалық жабдығының комплекті;

- "Электірлік аппараттар" оқу зертханалық кешені;

- "Электр қауіпсіздігінің негізі оқу зертханалық кешені.