Материалдық-техникалық базасы

Негізгі корпуста факультеттің зертханалық аудиториялары бар.

Студенттер мамандықтарын жан-жақты оқып меңгерулеріне барлық жағдайлар жасалған. Мамандыққа баулитын пәндер жоғарғы деңгейде жабдықталған арнайы зертханалар мен кабинеттерде жүргізіледі.

- Зертхана - Отын жағу арнайы сұрақтары;

- Зертхана – Энергияны үнемдеу және энергиятасығыштарды тарату мен өндіру жүйелері;

- Зертхана – Техникалық термодинамика эәне жылумаңызалмасу;

- Зертхана – Су дайындау физико-химиялық тәсілдерді және гидрогаздинамикасы;

- Зертхана – Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар;

- Зертхана – Жылутехникалық өлшеу мен бақылау және автоматтық басқару теориясы.

- Зертхана – Басқару жүйесіндегі микропроцессорлы кешен;

- Зертхана – Техникалық жүйесіндегі орындаушылық механизмдер;

- Зертхана – Автоматтық басқару жүйесіндегі орындаушылық механизмдер;

- Зертхана – Автоматтау элементтері және құрылғылары;

- Зертхана – Телекоммуникациялар теориясы және технологиясы;

- Зертхана – Тізбек және электроника теориясы;

- Зертхана – Электрмеханикалық және электротехникалық жабдықтар;

- Зертхана – Электрэнергетика