Материалдық-техникалық база

Факультеттің жалпы алаңы 7 000 кв. метр болатын оқу ғимараты және алаңы 270 кв. метр болатын жеке зертханалық блогы бар.

Мамандарды даярлайтын барлық мамандықтар арнайы мамандандырылған оқу аудиторияларымен және зертханалармен қамтамасыз етілген:

• Қысыммен металдарды өңдеу зертханасы;

• Метал өнімдерінің сапасын бақылау зертханасы;

• Байыту зертханасы;

• Құймалы-металлургиялық моделдеу зертханасы;

• Металлографика зертханасы;

• Түсті металдазертханасы;

• Үлгілер мен материалдарды дайындау шеберханасы;

• Металдарды өңдеу және метал өнімдерін дайындау шағын-цехы;

• Жан – жақты станоктардың оқу шеберханасы;

• Жан – жақты және арнайы станоктардың оқу шеберханасы;

• Оқу шеберханасы;

• СЖБ бар стноктар;

• Метрология және бақылау зертханасы;

• СЖБ бар станоктардың оқу сыныбы (автоматтандырылған жұмыс орны);

• Көлік техникасын диагностикалау және қызмет көрсетузертханасы;

• Жану жүйесі, ІЖЖ автоматты түрде басқару жүйесі;

• Жанармай қозғалтқыштарының жұмыс процестерінің теориясы және оны бақылау;

• Автожаттықтыру және автодромзертханас;

• Жалпы гидравлика және мұнайгаз ісізертханасы;

• Газдық динамиказертханасы;

• Машина бөлшектері және конструкциялау негіздерізертханасы;

• Механика және материалдар кедергісі зертханасы;

• Автоматтандырылған жобалау жүйесі және машинаны құрастырудың виртуалды зертханасы.

Зертханалардың техникалық жабдықталуы:

• автомашиналарды диагностикалауға арналған стенд;

• іштен жану қозғалтқыштарын сынауға арналған стендтер;

• көліктік техниканың элкектр құрылғыларын сынайтын стендтер;

• отын аппараттарын сынайтын стендтер;

• металдарды қыздыру және балқытуға арналған пештер;

• формалау машиналары;

• стержнді машина;

• пневматикалық балға;

• қалыптастырғыш қоспаларды араластырғыштар және буға қарсы бояулар;

• тазалағыш ганттық барабан;

• Бринелль, Роквелла тығыздағыштары;

• станоктік парк (конусты доңғалақтарды өңдеуге арналған тісті ұсақтағыш станок, тісті сүргілегіш станок, СЖБ бар станоктар және т.б.);

• электронды оптимерлер;

• интерферометр;

• СЖБ компьютерлік жүйеге келтірілген УТС4-ЧПУ үлгісіндегі (НТ-5Ф3) токарлық оқу білдегі(PCNC класы);

• УФСп-ЧПУ - USB (НФ-3Ф4/JMD-1) моделді компьютермен басқаратын шағын жоңғылау оқу білдегі.

Сонымен қатар, сурет салу, дизайн бойынша оқу шеберханалары мен шығармашылық студиялары, сәулетші Қалдыбай Монтахаев атындағы жеке шеберхана,

- құрылыс материалдары және геотехника зертханасы