Қайниденов Нұрсұлтан Нұрланұлы
Ғылыми іс жөніндегі деканның орынбасары
Білімі
1. Жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 050802 Зоотехния мамандығы, 2013 ж. 2. Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 6М070100 Биотехнология мамандығы, 2016 ж.
Жұмыс тәжірибесі
5 жыл
Оқытатын пәндері
1. Шикізаттың алғашқы өңдеу. 2. Аулшаруашылық биотехнологиялық өндірістерді жобалау. 3. Ғылыми зерттеулер негіздері мен биотехнология кіріспе. 4. Гендік инженерия.
Ғылыми басылымдары
10, оның ішінде: 1. Современное состояние в области идентификации генотипов картофеля. «ХII Торайгыровские чтения» материалы международной научной конференции. Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы. Том 7. Павлодар 2015. – 3-8 стр. И. Н. Аникина, Н. Н. Кайниденов 2. Влияние УВК на урожайность картофеля в Павлодарской области. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4, 33-37 стр. И. Н. Аникина, Н. Н. Кайниденов 3. Суперовуляция түзілтілген әртүрлі тұқымды донор сиырлардан алынған ұрықтардың саны мен сапасын салыстырып зерттеу нәтижелері. «СЕЙФУЛЛИН ОҚУЛАРЫ – 12: ҒЫЛЫМ ЖОЛЫНДАҒЫ ЖАСТАР – БОЛАШАҚТЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары, С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, Астана 2016, 1 том, 1 бөлім. 226-230 бет. М. Аятхан, Т.К. Сейтеуов, Б. Атейхан, Н. Н. Кайниденов 4. Молочная продуктивность коров симментальской породы с различными генотипами по гену каппа-казеина. Вестник государственного университета имени Шакарима города Семей, 2016, №2 (74). Т.К. Бексеитов, Г.Г. Джаксыбаева, Б. Атейхан, Н. Н. Кайниденов
Ғылыми зерттеу саласы
Ауыл-шаруашылық биотехнология
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Сертификат «Технология ПЦР» Федеральное государственное бюджетное учреждение образования «Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства» СО АСХН РФ (г. Новосибирск).
Кабинет нөмірі, корпус
А1-206а (деканатқа қарама-қарсы)
Академиялық дәрежесі
техника ғылымдарының магистрі
E-mail
kainidenov@teachers.tou.edu.kz n.kainidenov@gmail.com