Оқу-әдістемелік жұмыс

Ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті өз қызметін "білім туралы" ҚР Заңы, МЖМБС негізінде жүзеге асырады

Оқу-әдістемелік жұмыс бағытталған:

- барлық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын құруға;

- мамандықтар мен пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу;

- қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі оқу-әдістемелік құралдар;

- жұмыс берушілердің сұраныстарына және ғылымның қазіргі жағдайына сәйкес курстық, дипломдық жұмыстардың, магистрлік диссертациялардың тақырыбын уақтылы жаңарту;

Факультеттің білім беру бағдарламалары бойынша кітаппен қамтамасыз ету нормаларға сәйкес келеді.

2009 жылдан бастап факультеттің білім беру бағдарламалары бойынша 6В08101 Агрономия, 6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы, 6В05102 Биотехнология, 6В07203 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы, 7М08101 Агрономия, 7М08201 мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, 7М05102 Биотехнология, 7М07202 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы модульдік білім беру бағдарламалары бекітілді.

2022 жылдан бастап 6В09101 Ветеринарлық медицина білім беру бағдарламасы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы бекітілді.

6В08101 Агрономия, 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы, 6В07203 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы, 7М08101 Агрономия, 7М08201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандарды даярлау жүйесінде маңызды орын алуы тиіс дуальды білім беру жүйесі енгізілді.