Оқу-әдістемелік жұмыс

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар факультетін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларымен регламенттеледі (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 583 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 13 желтоқсанда N 5036 болып тіркелді.), "Білім туралы" ҚР Заңы (2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-Ш), "Ғылым туралы" ҚР Заңы (Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңы.).

 

Білім беру бағдарламаларының саны:

Бакалавриат – 15

6B02101

Аспаптық орындаушылық

6B02103

Вокалдық өнер

6B02104

Актерлік өнер

6B02201

Тарих

6B02202

Археология және этнология

6B02301

Қазақ филологиясы

6B02302

Орыс филологиясы

6B02303

Аударма ісі

6B02304

Шетел филология

6B03103

Психология

6B11401

Әлеуметтік жұмыс

6B03101

Мәдениеттану

6B03102

Саясаттану

6B03201

Журналистика

6B03205

Кітапхана ісі

Магистратура – 34

7M02202

Тарих

7M02203

Археология және этнология

7M02252

Тарих

7M02253

Археология и этнология

7M01702

Шетел тілі: екі шетел тілі

7M01752

Шетел тілі: екі шетел тілі

7M02303

Шетел филология

7M02304

Аударма ісі

7M02353

Шетел филология

7M02354

Аударма ісі

7M01101

Педагогика және психология

7M01151

Педагогика және психология

7M03104

Психология

7M03154

Психология

7M11401

Әлеуметтік жұмыс

7M11451

Әлеуметтік жұмыс

7M02201

Философия

7M02251

Философия

7M0301

Мәдениеттану

7M03102

Әлеуметтану

7M03103

Саясаттану

7M03151

Мәдениеттану

7M03152

Әлеуметтану

7M03153

Саясаттану

7M03201

Журналистика

7M03202

Кітапхана ісі

7M03251

Журналистика

7M03252

Кітапхана ісі

7M01701

Қазақ тілі мен әдебиет

7M01751

Қазақ тілі мен әдебиет

7M02301

Қазақ филологиясы

7M02302

Орыс филологиясы

7M02351

Қазақ филологиясы

7M02352

Орыс филологиясы

Докторантура – 5

8D02303

Шетел филология

8D02304

Аударма ісі

8D01101

Педагогика және психология

8D02301

Филология

8D02302

Қазақ филологиясы