Жуспекова Нургуль Жумагазиевна
Оқу ісі жөніндегі деканның орынбасары
Ғылыми дәрежесі
физика магистрі
Білімі
жоғары, мамандығы "Физика және информатика" С. Торайғыров атындағы ППИ, 1989-1994 жж.; магистратура, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы "Физика", 2006-2007 жж.
Жұмыс тәжірибесі
25 жыл
Оқытатын пәндері
физика, физика полупроводников, жартылай өткізгіштер физикасы, конденсацияланған күй физикасы, электричество и магнетизм, механика.
Ғылыми басылымдары
барлығы 14-тен астам еңбек, оның ішінде: 1. "Жылу серпімді анизотропты орталардың таралу есептерін матрицалық шешу туралы". "IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференция" 2014 ж. Новосибирск қ. 2. "422 класты тетрагональды сингония кристалында пьезо-серпімді толқындардың таралуының бір өлшемді жағдайы" (С.С. Зейтовамен бірлесіп). "XIV Сәтпаев оқулары» 3. "Пьезо-серпімді толқындардың шағылысуы мен сыну есебінің матрицалық тұжырымы туралы" (Ш.С. Зейтовамен бірлесіп). "XIV Сәтпаев оқулары»
Ғылыми зерттеу саласы
жылу серпімді анизотропты ортадағы толқындық процестер
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Университетте "Үздік куратор" атанды (Физ-301, Физ-302 топтары).
Кабинет нөмірі, корпус
А-407
Жұмыс телефоні
673651, (вн. 1171)
E-mail
zhuspiekova72@mail.ru