Ғылыми дәрежесі
ҚР мен РФ техника ғылымдарының докторы
Ғылыми атағы
ҚР ЖАК профессоры
Білімі
жоғары, Н. Э. Бауман атындағы Мәскеу жоғары техникалық училищесі, мамандығы – Іштен жану қозғауыштары, 1965 ж.
Жұмыс тәжірибесі
59 жыл
Оқытатын пәндері
Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері. Патенттік лицензиялық қызмет. Көліктік энергетикасының даму перспективалары.
Ғылыми басылымдары
Шығарылымдардың жалпы саны (ғылыми және оқ-әдістемелік) 820 дан аса, соның ішінде : 106 авторлық куәліктер, патентер, алдынала (инновациялық) және инновациялық патенттер СССР, РФ және ҚР (25 патент, 16 алдын ала және 36 инновациялық патент ), 6 монография, 20 оқу құралы. 1. Каракаев А. К. «Топливные системы с бездренажными форсунками и повышение технико-экономических показателей дизелей»: -Павлодар: РИО ПГУ им. С. Торайгырова, 2001. -175 б. 2. Karakayev A. K. The influence of fuel injection progress on a working progress of the engine: PSU named after S. Toraygyrov Research Papers (International Series). - Pablodar, 2005. PSU named after S. Toraygyrov. - Publication № 1-2005. – S. 3-9. 3. Каракаев А. К. «Гидродинамика впрыскивания топлива в дизелях»: Монография. - Павлодар: Издательство «КЕРЕКУ» ПГУ им. С. Торайгырова, 2007. -121 б. 4. Каракаев А. К. «Исторический обзор научных исследований по совершенствованию процессов впрыскивания топлива в дизелях и распыливания жидкостей»: Монография. -Павлодар: Издательство «КЕРЕКУ» ПГУ им. С. Торайгырова, 2008. -103 б. 5 Каракаев А. К. Топливная система с гидрозапиранием форсунок как основа для создания дизелей с управляемыми параметрами впрыскивания топлива : монография / А. К. Каракаев. – Павлодар : Кереку, 2016. – 201 б. 6 Каракаев А. К. Повышение технико-экономических показателей дизелей путём рециркуляции отработавших газов : монография / А. К. Каракаев. – Павлодар : Кереку, 2016. – 70 б. 7 Каракаев А. К. Топливные системы с бездренажными форсунками с глухим колпаком как простейшие и надёжные системы для саморегулирования процессов впрыскивания топлива в двигателях : монография / А. К. Каракаев. – Павлодар : Кереку, 2016. – 331 б.
Ғылыми зерттеу саласы
Дизельдердің отын жүйесі
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- Грант иегері және 2007 жылдағы «Павлодар облысының үздік инновациялық жобасы» атты сайысында Павлодар облысының өнеркәсіп және кәсіпкерлік Департаментінің Дипломымен марапатталды - 2007 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ үздік ғалымы 2013 жыл. «Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану» (72 сағат); 2014 ж. «Белсенді өнертапқыш» жүлдесінде 1 дәрежелі диплом және 50000 теңге саласында сертификат алды, «Иновационный форсаж» иновациялы бизнес жоспар республикалық конкурсында женімпазы болып, 75000000 теңге сапасына сертификат алды. 2013-2014 оқу жылында 18 инновациялық патент алды. 2015 ж. ҚР Құрметті өнертапқышы. 2016 ж «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». «Золотая Книга Почёта Казахской ССР» енгізілген, «Почётный работник образования РК» «За вклад в развитие науки РК» құрметті атақ иегері, С. Торайғыров атындағы алтын медаль иегері.