Оқу-әдістемелік жұмысы

Ағымдағы оқу жылында кафедра ұжымы келесі оқу материалдарды басылымнан шығарды:

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Учебно-исследовательская работа студентов" – Абишев Кайратолла Кайроллинович. Павлодар, Кереку 2013

2. Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері пәні бойынша дәрістер кешені. Тарау "Эргономика негіздері". Каракаев Абылхан Космурзаевич. Павлодар, Кереку 2013

3. "Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары"пәні бойынша тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар. Кумаров Токтар. Павлодар, Кереку 2013

4. Методические указания к проведению практических работ по дисциплине "Прикладные программы ЭВМ в транспортной отрасли".Ставрова Наталья Даниловна

5. "Ауыл шаруашылығында машиналарды пайдалану" пәні бойынша зертханалық жұмыстарының әдістемелік нұсқаулары. Шамгунов Сейдахмет. Павлодар, Кереку 2013

6. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Организация и безопасность движения". Бейсенова Халима Зейнулиновна. Павлодар, Кереку 2013

7. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Организация грузовой и коммерческой работы".Усенбаева Зауре Аликовна. Павлодар, Кереку 2013

8. "Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері" пәні бойынша дәрістер кешені. Токтаганов Толеугазы Токилович, Танирбергенова Жанар Рамазановна. Павлодар, Кереку 2013

9. "Теміржол станциялары мен тораптары" пәні бойынша дәрістер кешені. Жолдасбаев Нуржан Ергалиевич. Павлодар, Кереку 2013

10. 5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары мамандығы бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған эдістемелік нұсқаулар. 1 тарау. "Вагондар және вагон шаруашылығы".Муканов Руслан Батырбекович, Балтабекова Алмагуль Нурлыбековна, Абишев Кайратолла Кайроллинович. Павлодар, Кереку 2013