Ғылыми дәрежесі
магистрі («Филология» мамандығы)
Білімі
жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеті, 1995 -1999 ж.; магистратура, - Павлодарлық инновациялық университеті - «Филология» мамандығы.
Жұмыс тәжірибесі
1994 жылынан бастап
Оқытатын пәндері
Оқылатын тіл теориясының негіздері, Базалық шет тілі, Мәдениаралық қатысымдағы негізгі шетел тілі, Жалпы кәсiби шет тілі, Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі 2 (ағылшын тілі)
Ғылыми басылымдары
20 Law&Lawyers:Жоғары оқу орындарының тiл мамандықтарының студенттерi үшiн оқу-әдiстемелiк оқу құралы. С.Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеттiң ғылыми баспа орталығының мөрлерiнде. 74 әзiл - диалогиялық реакцияның жоспарсыз бiр түрi VIII Сәтбаев оқулары жаңадан көрiнген ғалымдар, студенттер және мектеп оқушыларының республикалық ғылыми мәслихатының материалдары. – Павлодар: 2008 жылдың С.Торайғырова, сәуiрi атындағы Павлодарлық мемлекеттiк университеттiң ғылыми - баспа орталығы.- өйткенi 14, 3. Сөйлеу әсер әзiлдеуге суреттейтiн орыс және ағылшын етiстiктерi» Қазiргi ғылыми парадигмадағы тiлдiң мәселелерi. VII Седельников оқулары: З.К.Темирғазинаның редакциясына /ның ғылыми-практикалық конф. материалдары жинақ - Павлодар, 2007. – 304.С. 207 -211
Ғылыми зерттеу саласы
Филология