Боранкулова Бакитгуль Ержигитовна
Аға оқытушысы
Білімі
Жоғары: Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер университеті, Ағылшын тілі факультеті, 1990-1995, Алматы. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті, 2013-2015, Алматы. (Магистратура)
Жұмыс тәжірибесі
26
Оқытатын пәндері
Основы теории и практики перевода, Аударма теориясы, Практика информативного перевода, Практика письменного перевода, Мәтінді лингвистикалық және аудармашылық талдау, Информационные системы и перевод, Мамандандырылған шет тілі
Ғылыми басылымдары
40 астам мақала, 2 монография, 1 мақала Scopus базасында 1. Medical terminology in an audiovisual product. XLinguae-European, scientific, language journal Issue 15 (2), 2022, April 2.New vocabulary related to coronavirus: The potential of its use in the Kazakh language and the problem of translation. Теоретическая и прикладная лингвистика, 2021, 7 (3), С.18‒25 (В соавторстве с Zoya G. Proshina) 3. Медициналық мәтіндерді аударуға қажетті кәсіби құзіреттіліктер.ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫСЫ Филологиялық сериясы, № 3 (2020). Б.149-158
Ғылыми зерттеу саласы
Аударма теориясы мен практикасы, терминтану, лексикография
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
III дәрежелі диплом, "Оқытудың инновациялық технологиялары бойынша әдістемелік жобалар мен оқу құралдары байқауы", Ақтөбе қ.
Кабинет нөмірі, корпус
266
Жұмыс телефоні
Тел.: 8(7182)67-36-31, ішкі: 1346
Академиялық дәрежесі
Гуманитарлық ғылымдардың магистрі, 6M020700 Аударма ісі мамандығы
E-mail
b_bakit@mail.ru
ORCID
0000-0002-0025-070X