Кафедраның жетістіктері

1. 5В072900 «Құрылыс» және 5В074500 «Көлік құрылысы» мамандықтары бойынша университетті 54 түлек бітірді, оның ішінде 5В072900 «Құрылыс» – 35 және 5В074500 «Көлік құрылысы» – 7.

2. 6М072900 «Құрылыс»-3 және 6М074500 «Көлік құрылысы» мамандықтары бойынша университетті 10 магистрант бітірді, оның ішінде 6М072900 «Құрылыс» – 3 және 6М074500 «Көлік құрылысы» 1 6М073000-2, 6М073200- Ттандартизация жане сертификат – 4 .

3. Өткен оқу жылында кафедра бойынша біліктілігін оқушылардың көбі жоғарлатты, оның ішінде университетің біліктілікті жоспары бойынша ҚазБСҚА-да (Алматы қ.) – 1 адам (Горшкова Л.В.)

4. ЖҚШ «Темір - Тас» негізінде кафедраның фидиалы ашылды.

5. Университеттің «Кереку» баспасы арқылы 9 оқу құралы мен оқу-әдістемелік құралдары құралдар дайындалып шығарылды, оның ішінде 26 оқу-әдістемелік құрал.

6. Кафедраның оқушылары оқу жылында 43 мақала шығарды, оның ішінде 32 мақала студенттер мен магистранттармен бірлесіп.

7. Шығару біліктілік жұмысының Республикалық дипломдық конкурстың (Алматы қ.) қортындысы бойынша 5В072900 «Құрылыс» мамандығының 4 дипломы жүлделі орындарға ие болды: бірінші дәреже – 1 (Гуляева Д.А.);екінші дәреже – 1 (Сапенова Ж.К.) және үшінші дәреже – 2 (Юлдашов А.Т и Небогин А.А.).

8. Шығару біліктілік жұмысының Халықаралық дипломдық конкурстың (Түркия республикасы) қортындысы бойынша 5В072900 «Құрылыс» мамандығының 2 дипломы жүлделі орындарға ие болды: бірінші дәреже – 1 (Безуглов А.);екінші дәреже – 1 (Абдразаков А.)

9. Оқушылардың академиялық жинақылығы бойынша Ш. Уалиханов ат. Көкшетаудың МУ-де 1 студент оқуың жалғастырды (Вольф К.), ал МИҚИ-да (Москва қ.) 5 магистрант стажировкадан өтті (Евменов И., Орал А., Макашев К., Резуанов Н., Аубакирова Г.). Прошли научную стажировку магистранты гр. МСиС-22н Исабек З.Р., Максимова Т.М., Демешко И.В., Айдарханова А.А и гр. МПиК-21н Сексембаев Н.К. .в «Санкт-Петербурском государственном архитектурно-строительном университете» (СПбГАСУ), Россия.,топ. МСиС-22н Исабек З.Р., Максимова Т.М., Демешко И.В., Айдарханова А.А и гр. МПиК-21н Сексембаев Н.К. .в «Санкт-Петербург құрылыс-сәулет университеті» (СПбГАСУ), Россия.

10. Оқутышылардың академиялық жинақылығы бойынша университетке келген профессор Ронни Берндсстонның (Лунд қ., Лундский университет, Швеция) сабақтарына қатысып кафедраның оқутышылары біліктілігін жоғарлатты.

11. Кафедраның 5В072900 «Құрылыс» және 6М072900 «Құрылыс» мамандықтары ҚР БжҒМ-нің институцианалдық және арнайы аккредитациясынан өтті, ал қалған мамандықтары ҚР БжҒМ-нің біліктілік талптарға сәйкестік акредитация өтті.

12. Оқу жылы бойынша біліктілігін жоғарлатты 70% ППС тындады:

- кафедраның кызметкерлері 19.05.2014 ж. күнінен 23.05.2014 ж. мерзімінде Лундский университетінің «Су ресурстарын құрастыру» кафедрасының профессоры Ронни Берндтссон (Лунд қ., Швеция) 72 сағат көлемінде «Су ресурстарын құрастыру. Суды тазартудың техникасы мен технологиясы» деген тақырыпқа дәрісті оқыды.

- Будапешт, Венгрия Марты Фюлоп қалалардан келген профессорлар «Кәсіптік оқыту мекемелерде тәрбиелік жұмыс», деген тақырыпқа дәріс оқыды, 2014ж. Наурыз (Станевич В.Т.).

13. Кафедраның базалар филиаларында ЖШС ҚК «Атамұра», ЖШС АСИ және ТОО Талапкер. дайындық өткізілді.

14. Кафедраның ПОҚ оқу жылында студенттермен және магистранттармен 35 мақала, соның ішінде шетелде 17 басылып шығарылды.

15Ассоциялық «Ертіс» түлектердің квалификациялық жұмыстары өтті. «Құрылыс» (11.06.15)

16. 2013 жылдың 29-30 қараша күндерінде Турция. Стамбул қаласында өткен Сәулет - құрылыс мамандықтарына арналған III Халықаралық евразиялық көрілім-конкурсте «Құрылыс материалдарны, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша дипломдық жұмыстың қатысуына берілген сертификаттар алынды (ПСМК-402 тобының студенттері Тургунбаев Дамир және Миронова Елена).

17. «Керамикалық өңдегіш плиткалардың технологиялық қасиетіне түзетін қоспалардың әсер етуін зерттеу» тақырыбына жазылған жұмыс «Жас Ғалым» бағдарламасы бойынша студенттік ғылыми конкурске қатысты. Конкурс жеңімпаздарына (МПиК-21н тобының студетті Бабашева А., ҚМБ-401 тобының студенті Кешубаева А.К., ғылыми жетекшісі - т.ғ.к., доцент Кудрышова Б.Ч.). ПМУ ректорының қорынан 100000 (жүз мың) теңге көлемінде берілді.

1 дәрежеде ПСМ-402 тобының студенті Мергалиева Г.Т. Техногенные отходы Прииртышья и возможности их использования., ғылыми жетекшісі - Корниенко П.В.;

3 дәрежеде Стр-302 (с) тобының студенті Корниенко М.В. Микроклимат помещений и организация стен зданий. Ғылыми жетекшілері - Корниенко П.В., Дахно З.Н. Данилова М.Э.

– «XII Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов» «Молодые исследователи — регионам» Халықаралық конференцияға қатысты, Вологда, 2014 ж. – студенттердің және магистранттардың ғылыми 12 жұмыстары баспаға шығарылды;

– халықаралық ғылыми- тәжірибелік интерактивті конференцияға: «Инновации в современном мире: проблемы и перспективы», Вязьма: ФГБОУ филиалы ВПО «МГИУ» Вязьме қаласы, 2013ж. магистранттың 1 ғылыми жұмысы басапаға шығарылды;

- халықаралық ғылыми - тәжірибелік интерактивті конференцияға: «Современные тенденции в образовании и науке, -2013ж, Тамбов, Ресей 2013-14ж – магистранттың 2 ғылыми жұмысы басапаға шығарылды;

- X халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференцияға: «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2014» Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. 2014ж. – магистранттың 1 ғылыми жұмысы басапаға шығарылды;

- өнеркәсіп қалдықтарының қолдануымен құрылыс материалдарын өндіру (т.ғ.к., проф. Станевич В.Т., т.ғ.к., қауым. проф. Кудрышова Б.Ч., т.ғ.к., қауым. проф. Капустин А.П.);

- ғимараттар мен үймереттерді жобалау және қайта жаңғырту кезінде энергиялық (т.ғ.к., проф. Данилов В.И.).

Кафедраның пәндерi бойынша студенттiк нтк өткiзiлген. т.ғ.к., доцент В.Т.Станевич 2007-2008 оқу жылының қорытындылары бойынша жылдың үздік оқытушысының атағын алды.

Қазақстан ЖОО оқу бағдарламаларының рейтингінде алатын орны (бакалавриат)

Қазақстан ЖОО оқу бағдарламаларының рейтингінде алатын орны (магистратура)