Материалдық-техникалық база

Оқу үрдісін жүзеге асыру үшін және кәсіби дайындық кафедрасында пәндік аудиториялары бар: «Геодезия кабинеті» ЖШС АСИ – «Құрылыс материалдары зертханасы» кафедра базасының геодезия кабинетінде келесі жабдықтар және құрылғылар қолданылады:

Әмбебап құрылыс материалдарының берiктiгiн өлшеуiш – ОНИКС- 2.5

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабы ОНИКС-2.5;

- Ультрадыбысты тесттер ПУЛЬСАР-1.0;

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабынан ПУЛЬСАР-1.0;

- Қорғаныш қабатының өлшеуіші ПОИСК-2.3;

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабымен ПОИСК-2.3;

- Құрылыс виброметрі ВИСТ-2.3;

- Байланыс бағдарламасы ПК ВИСТ-2.3;

- Виброталдауыш ВИБРАН-1.1;

- Байланыс бағдарламасы ПК ВИБРАН-1.1;

- Өзіндік тербелісінің өлшеуіш жиілігі ИЧСК-1.0;

- Вихретоқты дефектоскоп ВДЛ-5М;

- Термограф комплекті РТВ-2 ТЕРМОКОМ-4;

- Көпканалды температура тіркеуіші ТЕРЕМ-3;

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабымен ТЕРЕМ-3;

- Универсалды ылғал өлшеуіш ВИМС-1.У;

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабымен ВИМС-1У;

- Байланыс бағдарламасы ПК аспабымен ВИМС-1У;

- Байланыс блогы ПК аспабымен БСК-4;

- Тесiп өткен дыбыстау үшiн ультра-дыбыс датчигі П111-100 кГц;

- Кабель-ұзартқыш (3,5м);

- Жылу датчигі -1820 (Ф 10х300; 500мм, штуцер М20х15);

- Термопарлы кабель ТРП2-ХКО75 (метр);

- Аккумулятор, 1800 мА*ч;

- Автоматты зарядтау құралы аккумулятор үшін;

- Қолдорба тасымалдауыш (250х180х100);

- Тері құты « бос қолдар» ПУЛЬСАР аспабы үшін;

- Кофр: (310х210х150) мм.;

Геодезиялық аспабтар, практикалық сабақтарда қолданылатын:

- Теодолит 2Т30 комплект

- Теодолит Т30 комплект

- Теодолит 2Т30М комплект

- Теодолит ТТ-5 комплект.

- Теодолитті комплект ТК-1

- Теодолит 4Т30П комплект

- Теодолит ТОМ комплект

- Теодолит 3Т2КА комплект

- Теодолит 3Т5КП комплект

- Нивелир 3Н-5Л комплект

- Нивелир 3Н-3КЛ комплект

- Нивелир 4Н-2КЛ комплект

- Нивелир Н-3 комплект

- Нивелир Н-3К комплект

- Нивелир 2Н10Л комплект

- Нивелир Н10КЛ комплект

- Масштабты сызғыш

- Кипрегель

- Буссоль

- Жерөлшегіш лента

- Өлшемді рулетка

- Геодезиялық транспортир

- Рулеткалар Геотехникада қолданылады – Литвиновтың тәжірибе алаңы

«Құрылыс материалдар тәжірибесі» қамтылған:

- Пресс МС – 1000

- Пресс ПСУ – 10

- Жарылатын машина МР -100

- Ультрадыбыс аспаптар, пульсар – 1.1/ 1.2, оникс – 2.5/2.6

- Виброметр ВИСТ – 2.483.0

- Твердомер МЕТ - Д-1

- Дефектоскоп ВДЛ-5 және т.б.