Ғылыми – зерттеу жұмыстары

Студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстары

«Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы» кафедрасында келесі ғылыми бағыттар бойынша өзіндік зерттеулер жүргізіледі:

- өнеркәсіп қалдықтарын жоюдың экологиялық аспекттері (Саканов К.Т., т.ғ.к. Кудерин М.К. т.ғ.д.);

- жұқа қабырғалы құрылымдарды есептеудің сандық әдістері (Ельмуратов С.К. – т.ғ.д., профессор, МАИН академигі);

- әр түрлі деңгейдегі көп қабатты ғимараттардың қаңқаларын зерттеу жұмысы (В.И. Данилов, к.т.н. Курманов А.К., к.т.н., доцент);

- қиын экологиялық жағдайларда шөкпелі негіздікті пайдаланатын ғимараттар іргетастарының әсер етуі. Құрылған территориясының сумен шөгу қауіпсіздігін бағалау (В.А. Козионов, т.ғ.к.);

- минералды тұтқырғыш заттар негізінде қазіргі заманғы композициялық материалдар; құрылыс материалдарын өндіру кезінде техногенді өнім мен табиғи ресурстарды қолдану мүмкіндігі (Кудерин М.К.– т.ғ.д., профессор).

- көлік кешені механизмдері мен машиналардың жұмыс қолайлылығының сұрақтары (Искаков К.М.).

Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы

Кафедра студенттері жыл сайын университет ішілік, республикалық сайыстарда, көрмелерде, ғылыми конференцияларға, дипломдық жобалар сайыстарына, қатысады, сондай – ақ конференция жинақтарында мақалаларды жариялайды. С.К. Ельмуратовтың, М.К. Кудериннің, В.В. Козионовтың, К.Т. Сакановтың және басқа оқытушылардың жетекшілігімен жыл сайын кафедра мамандықтары бойынша 10 – нан астам магистрлерді дайындап шығарады.

Кафедра студенттері жыл сайын ішкі ЖОО, республикалық конкурстарда, көрмелерде, ғылыми конференцияларда, және де конференция жинақтарында статьялар басылып шығады. Станевич В. Т., Корниенко П.В. және Данилов В. И. басшылығымен 15 магистрден аса кафедра мамандығы бойынша дайындалды. Студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы курстық және дипломдық жұмыстарды орындаған кезде жүзеге асырылады.

2008/2009 оқу жылдары «Прометей» студенттік ғылыми-зерттеу бағдарламасына қатысу үшін ғылыми жобалар жасалған Жобасының атауы. Павлодар қаласының су құбырының желiлерiнiң электрондық схеманың жасауы үшiн технологияны игеру.

«Жас ғалым» бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жасалынады: «Темірбетон бұйымдарының дөңгелек кескініне арналған қорама қалыпты қабықтың өнеркәсіп үлгісін зерттеу» (ғылыми жетекшісі ПМУ доценті Қасқырбаев К.К.), «Керамикалық өндегіш плиткалардың технологиялық қасиетіне тұзететін қоспалардынң әсер етүін зерттеү» (ғылыми жетекші, т.ғ.к., доцент Кудрышова Б.Ч.), Бұл сайыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар болды.

«Теория и практика эффективных строительных материалов» ғылыми студенттік үйірменің жұмысы ұйымдастырылған, жетекші к.т.н., профессор Корниенко П.В.

2011-2012 оқу жылдарында ҚР 2 патенты алынды; ал 2013-2014 оқу жылдарында 1 патент алынды.

- вопросы прочности, трещиностойкости и деформативности железобетонных конструкций из модифицированного бетона (Саканов К.Т. - к.т.н.)

Магистранттардың диссертациялық зерттеулер нәтижелері өндіріске енгізілді (ендіру акті 24 қаңтар 2012 ж. ЗТББ, филиал ЖШС «КПСК»). Магистрант Гакштетер Г.В. және ғылыми жетекші т.ғ.к. профессор Корниенко П.В. және ыстыққа төзімді бетон өндірісі технологиясы мен құрамын енгізу актісі ВR P B25 И12 20 желтоқсаннан 2012 ж. ЖШС «ВиК ЛТД»; -магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін оқу үрдісіне.

Ғылыми іс- әрекеттің маңызды жетістіктері

Өткен жылы «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы» кафедрасында 5 өзіндік ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша жұмыстар орындалды. 60- тан астам ғылыми еңбектер жарияланды. Кафедра пәндері бойынша студенттік ҒТК жүргізілді. 2007-2008 оқу жылы қорытындысы бойынша профессор М.К. Кудерин ЖОО – ның ең үздік оқытушысы дәрежесін алды.

Кафедраның оқытушылары мен студенттері ғылыми конференцияларда қатысты:

– Павлодар қ., «Сатпаев оқулары» оқушылардың, студенттердің, жас ғалымдардың республикалық ғылыми конференциясы, С. Торайғыров атындағы ПМУ;

– Павлодар қ., Ж. Аймауытовтың 120 – жылдығына арналған «Аймауытов тағылымы» халықаралық ғылыми конференциясы, С. Торайғыров атындағы ПМУ;

– Павлодар қ., «Торайғыров оқулары» республикалық халықаралық ғылыми конференциясы, С. Торайғыров атындағы ПМУ;

- Алматы қ., «Құрылыс құрылымдарын теориялық және эксперименталдық зерттеу» республикалық конференциясы, ҚазБСҚА;

– Павлодар қ., «Энергия, ресурты сақтау технологиялар, индустриалды – инновациялық дамудың негізі» ғылыми – практикалық конференциясы, Инновациялық Еуразиялық университет;

Ғылыми – зерттеу жұмысы барлық оқытушылардың индивидуалдық жоспарларында жоспарланған.

Кафедра ҚазБСҚА, ҚазККА, ҚЖҚУ және басқа академияларының бетке ұстар және бауырлас кафедраларымен тығыз ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

Өзіндік ғылыми – зерттеу жұмыстарының орындалуының қолайлығы магистрлік диссертацияларының сәтті қорғалуымен, оқу құралдарының баспасы, сондай –ақ әр түрлі деңгейдегі аймақтық және халықаралық конференцияларда қатысу және мақалалардың ПМУ- дің, СібАЖИ ғылыми журналдарында, Ресей мен шетелдің орталық журналдарында жариялануы дәделденген. Кафедраның көптеген әзірлемелері магистранттар мен студенттердің дипломдық жұмыстарының оқу үрдісіне де еңгізілген.

Кафедраның профессор – оқытушылық құрамы жыл сайын университет ішілік, республикалық сайыстарда, көрмелерде, ғылыми конференцияларға қатысады.