С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің мемлекеттік

білім гранты бойынша бос орындар тізімі

№ п/п Шифр Мамандық Оқуға түскен жылы Курс Оқу нысаны Білім алу негізі Ескерту
1 5В071200 Машина жасау 2016 1 күндізгі ОСО  
2 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 2016 1 күндізгі ОСО  
3 5В040200 Аспаптық орындаушылық 2016 1 күндізгі ОСО  
4 5В070100 Биотехнология 2016 1 күндізгі ОСО  
5 5В080100 Агрономия 2016 1 күндізгі ОСО  
6 5В060900 География 2012 3 күндізгі ОСО  
7 5В070900 Металлургия 2016 1 күндізгі ОСО  
8 5В070900 Металлургия 2015 2 күндізгі ОСО  
9 5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 2016 1 күндізгі ОСО  
10 5В070900 Металлургия 2016 1 күндізгі ОСО  
11 5В071200 Машина жасау 2014 3 күндізгі ОСО  
12 5В070900 Металлургия 2014 3 күндізгі ОСО  
13 5В072900 Құрылыс 2014 3 күндізгі ОСО  
14 5В071200 Машина жасау 2014 3 күндізгі ОСО  
15 5В071800 Электр энергетикасы 2014 3 очно ОСО  
16 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 2016 1 очно ОСО  
17 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 2014 3 очно ОСО  
18 5В071200 Машина жасау 2016 1 очно ОСО  
19 5В071800 Электр энергетикасы 2014 3 очно ОСО  
  Жалпы   19