2013 жылғы 21 желтоқсандағы Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз Қазақстандық агенттігiнің (БСҚА) Аккредиттеу кеңесінің шешімімен С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті институционалдық аккредиттеуден өтті және 5 жыл мерзімге аккредиттелді.