Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (Қарағанды қ.) сіздерді қысқы демалыс кезінде өткізілетін (07.01-19.01.12) "ҚЭУ қысқы мектебіне" қатысуға шақырады. Оқу тегін және қабылдаушы жақ жатақханамен қамтамасыз етеді. Қысқы мектеп нәтижесі бойынша транскрипт беріледі. Барлық сұрақтар 220 кабинетте және +7-7182-67-36-89 (1205) телефоны бойынша қабылданады.

«ҚЭУ қысқы мектеп» шеңберінде ұсынылатын пәндер

Пән атауы Оқытушының аты-жөні Ескерту
1. Халықаралық банк ісі (орыс тілінде) Магистр Оспанова Н.Б. Келесі мамандықтарға: «Қаржы», «Халықаалық экономика», «Халықаралық экономикалық қатынастар»
2. Банктік менеджмент және маркетинг (орыс тілінде) К.э.н., доцент Сайфуллина Ю.М. Келесі мамандықтарға: «Қаржы», «Маркетинг», «Менеджмент»
3. Компьютерлік графика (орыс тілінде) К.э.н., доцент Тажибаев Н.М. Келесі мамандықтарға: «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және бағдарламалау қамсыздандыру», «Дизайн»
4. С# Жоғарғы деңгей тіліндегі бағдарламалау (орыс тілінде) Магистр, аға оқытушы Муканова Ж.А. Келесі мамандықтарға: «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение»
5. Қоршаған орта жағдайын бағалау (орыс тілінде) К.х.н., аға оқытушы Пухнярская И.Ю. Келесі мамандықтарға: «бағалау»
6. Салық және салық өндiру (орыс тілінде) К.э.н., доцент Улаков С.Н. Барлық экономикалық мамандықтарға
7. Мемлекеттік бюджет (орыс тілінде) Магистр Мукашева К.А. Барлық экономикалық мамандықтарға
8. Туризмдегі жарнама-ақпараттық қызмет (орыс тілінде) Доцент Алексеенко Т.Н. Келесі мамандықтарға: «Туризм», «Ресторан ісі және қонақүй шаруашылығы»
9. Музейтану (орыс тілінде) Магистр Шабанова Е.И. Келесі мамандықтарға: «Туризм»
10. Логистика (қазақ, орыс тілінде) Доцент Смагулова К.С. Келесі мамандықтарға: «Экономика», «Логистика»
11. Кәсiпкерлiктiң негiздерi (на каз. и (орыс тілінде) Доцент Смагулова К.С., магистр Краснощекова Е.А. Барлық экономикалық мамандықтарға
12. Көтермелiк-бөлшек сауда (қазақ, орыс тілінде) Доцент Смагулова К.С. Келесі мамандықтарға: «Экономика», «Логистика», «Маркетинг»
13. Паблик рилейшнз және брендинг теориясы (орыс тілінде) Магистр Асенова А.Т. Келесі мамандықтарға: «Экономика», «Логистика», «Маркетинг»
14. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде мүліктік құқықыты қорғау (орыс тілінде) Д.ю.н., профессор Ханов Т.А. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция»
15. Ақпараттық құқық (орыс тілінде) К.ю.н., доцент Нурпеисова Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Ақпараттық жүйелер»
16. Интеллектуалды меншік құқығы Доцент Пономарева В.П. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Стандартизация, сертификация және метрология»
17. Заңсыз табыстардың заңдастыруына қарсы әрекет (орыс тілінде) К.ю.н., доцент Кусаинова Л.К. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Кеден ісі»
18. ҚР тұрғынүй құқығы (орыс тілінде) К.ю.н., доцент Горячева Е.В. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Әлеуметтік жұмыс»
19. ҚР келісімшарт құқығы (орыс тілінде) К.ю.н.,профессор Весельская Н.П. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Кеден ісі»
20. Азаматтық құқықты қорғаудың сотқа жатпайтын әдістері (орыс тілінде) Доцент Еремин Ю.Н. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Кеден ісі»
21. Халықаралық сауда құқығы (қазақ тілінде) Ст.преп.Ахтышхан Е.А. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция», «Кеден ісі», «Халықаралық қатынастар»
22. ҚР жер құқығы (қазақ тілінде) К.ю.н., доцент Сопыханова А.Б. Келесі мамандықтарға: «Юриспруденция»
23. Әлеуметтік коммуникация (қазақ тілінде, орыс тілінде) К.ф.н., профессор Клишина М.В., д.п.н., профессор Минжанов Н.А. Келесі мамандықтарға: «Халықаралық қатынастар», «Әлеуметтік жұмыс», «Құқық және экономика негіздері»
24. Микробиология (қазақ тілінде) К.х.н., доцент Агедилова М.Т. Келесі мамандықтарға: «Стандартизация, сертификация және метрология»
25. Кеден iсi және кеден саясатының тарихы (орыс тілінде, қазақ тілінде) К.ю.н., доцент Сопыханова А.Б. Келесі мамандықтарға: «Кеден ісі»
26. Жүктердi тасымалдаудың ережелерi және халықаралық көлiк операциялары К.т.н., доцент Жандильдин Т.Е. Келесі мамандықтарға: «Кеден ісі», «Логистика», «Халықаралық қатынастар»
27. Кеден ісі Магистр, аға оқытушы Ельчибаева Г.А. Келесі мамандықтарға: «Кеден ісі»
28. Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихы (қазақ тілінде) К.ф.н., доцент Егизбаев С.К. Келесі мамандықтарға: «Халықаралық қатынастар»
29. Шетел мемлекеттердің жаңа және қазіргі тарихы (қазақ тілінде) К.ф.н., доцент Егизбаев С.К. Для специальности: «Халықаралық қатынастар»
30. Әлемдiк экономика және халықаралық экономикалық қатынастар (орыс тілінде) К.э.н., доцент Блялова Н.Г. Келесі мамандықтарға: «Халықаралық қатынастар», «Әлемдік экономика»
31. Халықаралық қатынастардың заманауи мәселелері (орыс тілінде) К.э.н., доцент Видрицкая Н.И. Келесі мамандықтарға: «Халықаралық қатынастар»
32. Эконометрика (орыс тілінде) К.э.н., доцент Емелина Н.К. Барлық экономикалық мамандықтарға