Ынтымақтасуды Шанхайлық ұйымдастыру Университетінде (ЫШҰУ) С. Торайғыров атындағы ПМУ қатысуы бойынша пресс-релиз

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті ЫШҰ Университетінің бас (базалық) жоғары оқу орындары мен профильдік арнайы жұмыс топтарының мүшелерінің құрамына қосылды. ЫШҰ Университеті (ары қарай ЫШҰУ) бақылаушы-елдерде (Монғол, Индия, Иран, Пакистан), ЫШҰ мемлекеттік-мүшелеріндегі қызмет етіп жүрген университеттердің желісі сияқты қызмет етуді жоспарлайды. ЫШҰУ шеңберінде кадрларды дайындау, Ұйымның қатысушы-елдердің ғылыми-білім беру мен экономикалық, мәдениеттік қауымдасуының басым аймақтары бойынша жүзеге асырылады (энергетика, экология, аймақты басқару, IT-технологиялары, нанотехнологиялар).

ЫШҰ Университетін құрудың мақсаты ЫШҰ мемлекеттік-мүшелерімен қабылданған,  көпжақты нормативтік-құқықтық актілерімен  ЫШҰ шеңберінде анықталған, Ол мыналардан тұрады:

- ЫШҰ ел-қатысушылар арасындағы өзара сенім мен ынтымақтық қатынастардың күшеюі;

- білім, ғылым және технологиялар аймақтарындағы интеграциялық үдерістердің дамуы;

- көпжақты білім беру, ғылыми және мәдениеттік ынтымақтастықтың кеңеюіне жаңа күш беру;

- жастар үшін сапалы қазіргі білім алуға мүмкіндіктерді кеңейту, ал педагогтар мен ғалымдар үшін – ғылыми байланыстарды дамыту.

- мәдениеттік пен ғылыми-техникалық, ауда-экономикалық, саясаттық аймақтарында Ұйымның қатысушы-елдердің тиімді қауымдастығына көмектесу;

2009 ж. 25 – 28 қазанында «ЫШҰ Университеті – даму жағдайы мен жолы» атты халықаралық конференциясында ЫШҰ Университетінің даму сұрақтары бойынша РФ білім және ғылым Министрінің орынбасары Владимир Николаевич Фридлянов, Ресейдегі Қытай Елшілігінің білімі жөніндегі кеңесші-министр азамат Пэй Юйфан, ЫШҰ Университетін қызмет етуге дайындау бойынша Ресей білім және ғылым Министрлігінің мақсаттары мен міндеттері бойынша білім және ғылымдағы халықаралық қауымдасу Департаментінің директор орынбасары Лариса Ивановна Ефремова сөз сөйледі (2010-2011 жж. ЫШҰУ тұжырымдамаларын жүзеге асыру жөніндегі жоспар туралы).  

 
 

 

Осы кезең аралығында ЫШҰ Университетінің бас жоғары оқу орындарының қызметкерлері мен профильдік арнайы жұмыс топтарының мүшелерінің біліктілігін жоғарлату курстары өткізілді:

-    ЫШҰ Университетінің қызметінің нормативтік-құқықтық, ұйымдық-әкімшілдік аспектілері бойынша сөз сөйлеулер тыңдалынды;

-    ЫШҰ Университетінің бюджеті мен қаржылық негіздері талқыланды;

-    ЫШҰУ бас жоғары оқу орындарының қызметін ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу бойынша әдістемелік ұсыныстар және олардың даму бағдарламаларын аяқтауға ұсыныстар алынды;

-    Мамандандыру тіліне сияқты ЫШҰУ студенттерді (ЫШҰ ресми тілдері) оқытатын тіл біліміне қойылатын талаптар; ЫШҰУ студенттері үшін магистрлік диссертацияларды қорғау жүйесі мен нысандары; білім беру кредиттері мен академиялық сағаттар санына қойылатын біртұтас талаптар; ЫШҰУ студенттердің білім сапасын бағалау мен бақылау жүйесі; магистрлік бағдарламалар дағдылары мен құзыреттілігі анықталған бағыттар бойынша магистрлік бағдарламаларды ұйғару жүзеге асырылды.

 
 

Нәтижелер:

1.    «Энергетика» магистрлік бағдарлама шеңберінде басым курстар (пәндер) анықталды: Электроэнергетиканың арнайы сұрақтары, Электротехнологияның арнайы сұрақтары, Электроэнергетикадағы электрқауіпсіздігі.

2.    Мамандандыру нысаны бойынша ЫШҰУ «Энергетика» магистрлік бағдарламасын жүзеге асыру шешімін қабылдау.

3.    Арнайы пәндер блогын қайта сынақтан өткізу бағалаудың ұлттық баллдық-рейтингтік жүйесіне қайта есептеумен бірге бағалай отыра 4-баллдық жүйенің шеңберінде жүзеге асырылады.

4.    Басым сипаттағы курстардың (пәндердің) ОӘК біртұтас форматы қабылданды.

5.    ЫШҰУ студенттерін 4 (жақсы) - орта баллы негізінде есепке алу бір дауыспен шешілді.

6.    Басым сипаттағы курстармен ары қарай келісімге тұру үшін және хат жазысу үшін бағыт бойынша (әр түрлі мемлекеттердің өкілдері) жұмыс топтарының қатысушыларымен тығыз байланыстар орнатылды.

7.    2009 ж. 2 қарашада «ЫШҰУ жазба кітапшасы» бойынша деректер; жоғары оқу орнының тұсаукесері талқыланды; ЫШҰУ дамыту мен жүзеге асыру бойынша қайта пайда болған ұсыныстар қалыптасты.