Университеттің оқытушыларымен жасалған мультимедиалық сабақтардың тізімі

 

Диск атауы Басылым жылы Автор Қысқаша сипаттама
1 Учебный курс DELPHI
Учебник на TURBO PASCAL
Система счисления
2006 ж. Нурбекова Ж.К.
Васина С.Г.
Электрондық оқу-әдістемелік құрал:
- дәріс
- конспект
- тәжірибе
- бақылау
Көлемі: 276 Мб.
орыс тілінде
2 Электронный проектировщик
содержания учебных курсов
2008 ж. Нурбекова Ж.К.
Нурбеков Б.Ж.
Криворучко В.А.
Жаксылыков А.Е.
Оқу курстарының мазмұнын жобалауға арналған бағдарлама.
Рекурентті алгоритм негізінде
тақырыптарды (модульдердің) оқудың ретін орнатады
Көлемі 3,7 Мб.
орыс тілінде
3 Мәліметтер қоры МҚБЖ 2002 ж. Шекербекова Ш.
Нурбекова Ж.К.
MS ACCESS, МҚБЖ мәліметтер қоры бойынша электрондық ОӘК
- дәріс
- тәжірибе
- білімді бақылау
Көлемі: 143 Мб.
қазақ тілінде
4 Сборник
учебно-методических
комплексов дисциплин
2005 ж. Нурбекова Ж.К.
Абильдинова Г.М.
Даутова А.З. и др.
Жоғары оқу орнының студенттеріне сабақтарды және өздігінен орындайтын
жұмыстарды жүргізуге арналған электрондық
білім беру ресурсы.
010540,050602 – Информатика (бакалавриат),
510252 – қолданбалы математика және информатика (магистратура)
мамандықтары бойынша жинақтың құрамына 28 ПОӘК кіреді
Көлемі: 680 Мб.
орыс тілінде
5 Автоматизация методов
расчета сводных
характеристик
выборки и компьютерная
обработка результата
эксперимента
2003 ж. Дроботун Б.Н.
Абдрахманов Б.Т.
Салий П.А.
Математикалық статистиканың есептерін шығаруға арналған бағдарламалық
өнім
Көлемі: 2,10 Мб.
орыс тілінде
6 Учебный курс
«Проектирование
и конструирование
мультимедийных систем»
2008 ж. Нурбекова Ж.К.
Оспанова Г.А
Майдисарова Д.С.
Электрондық ОӘК:
- дәріс
- тәжірибе
- білімді бақылау
Көлемі: 5 Мб.
орыс тілінде
7 Электронный справочник
по разработке интерфейса
(на примере программирования
в DELPHI)
2008 ж. Нурбеков Б.Ж.
Нурбекова Ж.К.
Бобылев С.С.
Жас бағдарламалаушыларға арналған
көмекші құрал
Көлемі: 141 Мб.
орыс тілінде
8 Интерактивная среда для
изучения дисциплины
«математические задачи
энергетики» студентами
электроэнергетических
специальностей
2008 ж. Криворучко В.А.
Улихина Ю.В.
Интерактивті элементтері бар оқу курсы:
- тәжірибе
- білімді бақылау
Көлемі: 13 Мб.
орыс тілінде
9 Программа для работы
с проблемными займами
2007 ж. Байгушева К.М.
Тен И.А.
Банк жүйесі үшін бағдарламалық өнім
Көлемі: 57,7 Мб.
орыс тілінде
10 Паскаль тілін оқыту
құралы
2004 ж. Нургазина Б.К.
Бельгибаева С.А.
Электрондық оқытушы құрал:
- дәріс
- тәжірибе
- тест
Көлемі: 30 Мб.
қазақ тілінде
11 Экономическая география
Павлодарской области
9 класс
2002 ж. Нурбекова Ж.К.
Криворучко В.А. и др.
Электрондық оқулық:
- дәріс
- бақылау
- нәтиже
Көлемі: 461 Мб.
орыс және қазақ тілдерінде
12 Электронный
учебно-методический
комплекс по
дисциплине
«Компьютерная графика»
2004 ж. Нурбекова Ж.К.
Нургазинова Г.Ш.
Ткач Г.М.
Оқу-әдістемелік кешені:
- дәріс
- сөздік
- бақылау
- оқытушы үшін құжаттама
Көлемі: 71 Мб.
орыс тілінде
13 «Сандық әдістер»
пәні бойынша
электрондық
оқу-әдістемелік
кешені
2004 ж. Нурбекова Ж.К.
Даутова А.З
Вышар Т.В.
Оқу курсы:
- дәріс
- оқытушы үшін құжаттама
- бақылау
Көлемі: 91,7 Мб.
орыс тілінде
14 Бағдарламалаудың
интерактивті
оқыту құралы
2008 ж. Нурбеков Б.Ж
Нурбекова Ж.К.
Каримова Н.Б.
Электрондық оқу-әдістемелік кешені:
- дәріс
- тәжірибелік тапсырмалар
- тест
- тәжірибелік тапсырмаларды бақылау
Көлемі: 74 Мб.
қазақ тілінде
15 Электронный тренажер
по обучению
управления
электролизером
2008 ж. Арынов К.К.
Нурбекова Ж.К.
Электрондық жаттықтырушы
электролизердің
кернеуін және
өндірістік
жұмысты,
параметрлерді бақылауға
мүмкіндік береді
Көлемі: 6,1 Мб.
орыс тілінде
16 Физическая география
Павлодарской области
8 класс
2002 ж. Криворучко В.А.
Пантелеева Т.А.
и др
Павлодар облысының физикалық географиясы бойынша аймақтық компонент:
- теория
- тәжірибе
- тестілер
Көлемі: 170 Мб.
қазақ және орыс тілдерінде
17 Естествознание 5 класс 2003 ж. Криворучко В.А.
Пантелеева Т.А.
Барвих С.Н.
Петровская В.Н.
Жаратылыстанудың толық курсы. Электрондық оқулық:
- теория
- тәжірибе
- тапсырмалар
- тестілер
Объем:568 Мб.
орыс тілінде