«Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның білім беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы ақпарат

Шифр

Білім беру бағдарламасы

Мерзімі

Сертификаттар

1

5В050200

Саясаттану

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

2

6М050200

Саясаттану

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

3

5В030100

Құқықтану

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

4

6М030100

Құқықтану

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

5

5В010300

Педагогика және психология

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

6

6М010300

Педагогика және психология

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

7

5В050300

Психология

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

8

6М050300

Психология

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

9

5В011900

Шет тілі: екі шет тілі

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

10

5В021000

Шетел филологиясы

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

11

5В020700

Аударма ісі

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

12

5В020500

Филология (қазақша, орысша)

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

13

6М020500

Филология (қазақша, орысша)

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

14

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

15

6М011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

16

5В050400

Журналистика

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

17

6М050400

Журналистика

24.05.2019-23.05.2026

Қарау

18

5В050900

Қаржы

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

19

5В050700

Менеджмент

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

20

6М050700

Менеджмент

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

21

5В050600

Экономика

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

22

6М050600

Экономика

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

23

5В050800

Есеп и аудит

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

24

5В051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

25

5B010600

Музыкалық білім

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

26

5В040200

Аспаптық орындау

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

27

5В010800

Дене шынықтыру

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

28

6D020500

Филология

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

29

8D071

6D071200 (лицензия бойынша)

Машинажасау

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

30

8D072

6D070900 (лицензия бойынша)

Металлургия

24.05.2019-23.05.2024

Қарау

31

5В071600

Аспап жасау

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

32

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникация

24.06.2019-21.06.2024

33

5В071200

Машинажасау

24.06.2019-21.06.2024

34

5В071300

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

24.06.2019-21.06.2024

35

5В072400

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

24.06.2019-21.06.2024

36

5В060600

Химия

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

37

5В070800

Мұнай-газ ісі

24.06.2019-21.06.2024

38

5В072900

Құрылысы

24.06.2019-21.06.2024

39

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология

24.06.2019-21.06.2024

40

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

24.06.2019-21.06.2024

41

6М075000

Метрология

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

42

6М073200

Стандарттау және сертификаттау

24.06.2019-21.06.2024

43

6М072900

Құрылысы

24.06.2019-21.06.2024

44

6М011100

Информатика

24.06.2019-21.06.2024

45

5В042100

Дизайн

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

46

5В010700

Бейнелеу өнері және сызу

24.06.2019-21.06.2024

47

5В01200

Кәсіптік оқыту

24.06.2019-21.06.2024

48

5В090200

Туризм

24.06.2019-21.06.2024

49

5В011400

Тарих

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

50

5В020800

Археология және этнология

24.06.2019-21.06.2024

51

5В020400

Мәдениеттану

24.06.2019-21.06.2024

52

5В090500

Әлеуметтік жұмыс

24.06.2019-21.06.2024

53

6М071600

Аспап жасау

24.06.2019-21.06.2024

Қарау

54

6М071200

Машинажасау

24.06.2019-21.06.2024

55

6М071300

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

24.06.2019-21.06.2024

56

6М072400

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

24.06.2019-21.06.2024

57

6В04106

Маркетинг

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

58

6В07108

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

23.12.2019 -20.12.2024

59

6В07109

Мұнай және газ өңдеу

23.12.2019 -20.12.2024

60

6В07107

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

23.12.2019 -20.12.2024

61

6B02201

Тарих

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

62

6B05101

Биология

23.12.2019 -20.12.2024

63

6B05201

Экология

23.12.2019 -20.12.2024

64

6B05203

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану

23.12.2019 -20.12.2024

65

6B05202

География

23.12.2019 -20.12.2024

66

7М03202, 7M03252

Кітапхана ісі

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

67

7М02202, 7M02252

Тарих

23.12.2019 -20.12.2024

68

7М02203, 7M02253

Археология және этнология

23.12.2019 -20.12.2024

69

7М02201, 7M02251

Философия

23.12.2019 -20.12.2024

70

7М03101, 7M03151

Мәдениеттану

23.12.2019 -20.12.2024

71

7М05101, 7M05151

Биология

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

72

7М05201, 7M05251

Экология

23.12.2019 -20.12.2024

73

7М05202, 7M05252

География

14.06.2014 -06.12.2019

74

7М11101, 7M11151

Туризм

23.12.2019 -20.12.2024

75

7М03102, 7M03151

Әлеуметтану

23.12.2019 -20.12.2024

76

7М1001,

7M10251

Әлеуметтік жұмыс

23.12.2019 -20.12.2024

77

7М041104

Маркетинг

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

78

7М04103, 7M04153

Қаржы

23.12.2019 -20.12.2024

79

7М05401, 7M05451

Математика

23.12.2019 -20.12.2024

80

7M05301, 7M05351

Физика

23.12.2019 -20.12.2024

81

7M07302

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

82

7M11201, 7M11251

Қоршаған ортаның тыныс-тіршілігі мен захитінің қауіпсіздігі

23.12.2019 -20.12.2024

83

7M05302, 7M05352

Химия

23.12.2019 -20.12.2024

84

7M07109, 7M07159

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

23.12.2019 -20.12.2024

85

7M07108, 7M07158

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

23.12.2019 -20.12.2024

86

8D04101

Экономика

23.12.2019 -20.12.2024

Қарау

87

8D07103

Электрэнергетика

23.12.2019 -20.12.2024

88

8D05101

Биология

23.12.2019 -20.12.2024

89

8D01101

Педагогика және психология

23.12.2019 -20.12.2024

90

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

91

5В080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

92

5В090100

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

93

5В073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

94

5В074500

Көлік құрылысы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

95

5В073100

Тіршілік қауіпсіздігі және ҚОҚ

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

96

5В080100

Агрономия

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

97

5В070100

Биотехнология

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

98

5В080700

Орман ресурстары және орман өсіру

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

99

5B042000

Сәулет

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

100

6М070100

Биотехнология

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

101

6М072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

102

6М080100

Агрономия

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

103

6М080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

104

6М074500

Көлік құрылысы

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

105

8D071

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

12.06.2019-12.06.2024

Қарау

106

5В060200

Информатика

08.04.2016 - 30.09.2021

Қарау

107

5В070300

Ақпараттық жүйелер

08.04.2016 - 30.09.2021

Қарау

108

5В070900

Металлургия

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

109

5В070200

Автоматтандыру және басқару

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

110

5В071700

Жылуэнергетика

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

111

5В071800

Электрэнергетика

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

112

6М060200

Информатика

08.04.2016 -30.09.2021

Қарау

113

6М070300

Ақпараттық жүйелер

08.04.2016 -30.09.2021

Қарау

114

6М070200

Автоматтандыру және басқару

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

115

6М070900

Металлургия

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

116

6М071700

Жылуэнергетика

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

117

6М071800

Электрэнергетика

30.09.2016 - 30.09.2022

Қарау

Мамандандырылған аккредиттеу мерзімі ұзартылған білім беру бағдарламаларының тізімі

Мерзімді 6 айға ұзарту

Архив

1

5В060700

Биология

14.06.2014 -06.12.2019

Қарау

2

5В060800

Экология

14.06.2014 -06.12.2019

3

5В060900

География

14.06.2014 -06.12.2019

4

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

14.06.2014 -06.12.2019

5

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

14.06.2014 -06.12.2019

6

5В020300

Тарих

14.06.2014 -06.12.2019

7

6М072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

14.06.2014 -06.12.2019

Қарау

8

6М072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

14.06.2014 -06.12.2019

9

6М060700

Биология

14.06.2014 -06.12.2019

10

6М060800

Экология

14.06.2014 -06.12.2019

11

6М060900

География

14.06.2014 -06.12.2019

12

6М060600

Химия

14.06.2014 -06.12.2019

13

6М073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

14.06.2014 -06.12.2019

Қарау

14

6М090200

Туризм

14.06.2014 -06.12.2019

15

6М050100

Әлеуметтану

14.06.2014 -06.12.2019

16

6М020400

Мәдениеттану

14.06.2014 -06.12.2019

17

6М020300

Тарих

14.06.2014 -06.12.2019

18

6М020100

Философия

14.06.2014 -06.12.2019

19

6М020800

Археология және этнология

14.06.2014 -06.12.2019

20

6М073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

14.06.2014 -06.12.2019

Қарау

21

6М090500

Әлеуметтік жұмыс

14.06.2014 -06.12.2019

22

6М091000

Кітапхана ісі

14.06.2014 -06.12.2019

23

6М050900

Қаржы

14.06.2014 -06.12.2019

24

6М051100

Маркетинг

14.06.2014 -06.12.2019

25

6М060100

Математика

14.06.2014 -06.12.2019

26

6М060400

Физика

14.06.2014 -06.12.2019

27

6D010300

Педагогика және психология

14.06.2014 -06.12.2019

Қарау

28

6D050600

Экономика

14.06.2014 -06.12.2019

29

6D060700

Биология

14.06.2014 -06.12.2019

30

6D071800

Электрэнергетика

14.06.2014 -06.12.2019

конец faq