Академиялық ұтқырлық – білім алушылардың, оқытушылардың белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына білім алуға немесе білімін жалғастыруға өз ЖОО-дағы кредиттік жүйеге негізделген білім беру бағдарламасының міндетті қайта сынақтан өту тәртібіне сәйкес басқа ЖОО-на (мемлекет ішінде немесе шетелге) ауысуы.

Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлық мәні ретінде - университет қабырғасында білім алушылардың шетел ЖОО-да білім алуы және оқытушылар, қызметкерлердің шетелдік білім беретін немесе ғылыми мекемелердегі қызметі алынады.

Ішкі академиялық ұтқырлық мәні ретінде - университет қабырғасында білім алушылардың, сонымен қатар оқытушылар, қызметкерлердің Қазақстанның озық университеттерінде немесе ғылыми орталықтарsyда білім алуы не қызмет етуі қаралады.

 

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Қазақстандық серіктес ЖОО

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың шетел серіктес ЖОО