Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава "Toraighyrov University"


ШАГ 1 из 15

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 140008, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

 

Faculty of Computer Science (Компьютерлік ғылымдар факультеті): профессорлар – 8,5 жүктеме, қауымдастырылған профессорлары (доценттері) – 8 жүктеме, аға оқытушылары – 14 жүктеме, оқытушылары (ассистенттері) – 4 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесінің болуы және педагогикалық, басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

 

Кафедра профессорлары: «Үш тұғырлы тіл» - 2,5 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 6 жүктеме, «Құқықтану» - 3,5 жүктеме, «Шетел филология» - 2 жүктеме, «Электрэнергетика» - 6,5 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» – 5 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 4,5 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 2,5 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» - 3 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 3 жүктеме, «Агротехнология» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» – 3 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білімі, ғылыми дәрежесі, «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл, оның ішінде қауымдастырылған профессор (доцент) лауазымында кемінде 3 жыл өтілінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы 3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,2 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы немесе диссертацияларын ҚР және шетелдерде қорғаған докторанттардың, ғылыми дәреже ізденушілерінің жетекшісі болуы.

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың қауымдастырылған профессорлары (доценттері): «Орындаушылық өнер» - 3 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 1 жүктеме, «Құқықтану» - 2 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 3 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 1 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 1 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 2 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 1,5 жүктеме, «Электрэнергетика» - 0,25 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» – 5 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 1,5 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «Биология и экология» - 1,5 жүктеме, «Агротехнология» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1,25 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білім және кафедра бағыты бойынша ғылыми дәрежесінің болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл/ немесе кафедра қызметінің бағытына сәйкес мамандығы бойынша кемінде 5 жыл практикалық өтілінің болуы, оның ішінде ТОП немесе орта менеджмент санатында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы                   3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,0 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың аға оқытушылары: «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 3 жүктеме,  «Құқықтану» - 1 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 2 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 1 жүктеме, «Дене шынықтыру және спорт» - 1 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» – 2 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 2 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Электрэнергетика» - 1 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 1 жүктеме, «Агротехнология» - 2 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 3 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 2 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе кафедра қызметінің бағыты бойынша кемінде 3 жыл практикалық қызмет өтілі, оның ішінде әкімшілік-басқару құрамында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 800 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

Ерекшелік: белгіленген талаптарға сәйкес практикалық жұмыс өтілі бар және алғаш рет жұмысқа орналасатын тұлғалар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың оқытушылары (ассистенттері): «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 1 жүктеме, «Дене шынықтыру және спорт» - 2 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 1 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Машинажасау және стандарттау» - 2 жүктеме, «Агротехнология» - 2 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-практикалық жұмыс өтілі 1 жыл немесе маман дипломының болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 600 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

- Ерекшелік: алғаш рет жұмысқа орналасқан адамдар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш береді.

 

Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

1) жеке басын растайтын құжаттардың көшірмелері;

2) алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (075у нысаны бойынша медициналық анықтама);

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы туралы дипломдардың көшірмелері;

4) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін есепке алу бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

5) қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары) біліктілікті арттыру курстары оқытылатын пәндерге сәйкес болуы тиіс, өту кезеңі үш жылдан аспауы тиіс;

6) соңғы 5 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің тізімі;

7) Жұмыс жоспары (университеттің даму бағдарламасының тармағына сәйкес), оқытушының 3 жылға арналған жұмыс жоспарының үлгісі, оқытушының жеке кабинетінде орналастырылады, ал университет қызметкерлері болып табылмайтын үміткерлерге «Бос орындар» бөлімінде тіркеледі;

 

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттарды қабылдаудың аяқталу мерзімі 2022 жылғы 10 тамыз (сағат 18.00 дейін)

Ps: Құжаттар жоғарыда көрсетілген толық пакет болған жағдайда, электрондық нұсқасы сайтта және қағаз нұсқасы HR-қызметінде қабылданады.

 

Қадамдық нұсқаулық

1. Tou.edu.kz/ru сайтында мәзірден оқытушылар конкурсын таңдау (жоғарғы оң жақ бұрыш);

2. Өтінім;

3. Деректерді толтыру (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

4. Деректерді сақтау;

5.Деректерді сақталғаннан кейін білім беру саласындағы нормативтік актілерді білу бойынша онлайн режимде тестілеуден өту;

6. Конкурстық комиссия Төрағасының атына үлгі бойынша өтініш жазу.

7. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің жарияланым бедері бар тізімі (мұқабасы, шығыс деректері, мақала мәтіні, мазмұны) ғылыми хатшыға электронды түрде konkurs_tou@mail.ru email арқылы жіберіледі.

8. Ескертулер болған жағдайда, тізім түзету және пысықтау үшін электронды түрде сіздің email-ға жіберіледі. Ескертулер болмаған жағдайда Ғылыми хатшы авторға тізімді бекітіп, HR-қызметіне тапсыру және қол қойғызу үшін белгіленген мерзімде жолдайды (2022 жылғы 10 тамыз, сағат 18.00 дейін).

 

HR-қызметіне 8(7182)67-36-65 (ішкі. 11-81, 11-87) ұялы 8-705-405-02-04 хабарласыңыздар

Техникалық сұрақтар бойынша 8-747-7360201 (Мансур)

 

(Конкурсқа қатысуға өтініш үлгісі)

«Торайғыров университеті»

коммерциялықемес акционерлік қоғамы

ПОҚ лауазымдарға конкурстық орналасуы

бойынша комиссия төрағасына П.О. Быковқа

Техника ғылымдарының кандидаты

«Механика және мұнай газ» кафедрасының

қауымдастырылған профессоры «доценті)

Наталья Ивановна Петровадан

Мекен жайы: Павлодар қ. Катаев көшесі, 160 үй, 15 пәтер

Үй тел. 20-46-80

Ұялы тел. 8-700-000-00-00

 

өтініш

 

Faculty of engineering (Инженерия факультетінің) «Механика және мұнай газ» кафедрасына қауымдастырылған профессор (доцент) лауазымына 2022 жылдың «01» тамыздағы tou.edu.kz/ru сайтында жарияланған хабарландыруға сәйкес бос орын бойынша конкурсқа қатысуға жіберуіңізді сұраймын.

______________

Конкурсқа қатысушының қолы

 __ . _____ 2022

 өтініш жазылған күн

 

 

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет», 140008, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

 

Faculty of Computer Science (Факультет компьютерных наук): профессоров – 8,5 ставок, ассоциированных профессоров (доцентов) – 8 ставок, старших преподавателей – 14 ставок, преподавателей (ассистентов) – 4 ставки.

 

Профессоров кафедр: «Трехъязычие» - 2,5 ставок, «Личностное развитие и образование» - 6 ставок, «Правоведение» - 3,5 ставок, «Иностранная филология» - 2 ставки, «Электроэнергетика» - 6,5 ставок, «Электротехника и автоматизация» - 5 ставок, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 4,5 ставок, «Машиностроение стандартизация» - 2,5 ставки, «Механика и нефтегазовое дело» - 3 ставки, «Металлургия» - 1 ставка, «Транспортная техника и логистика» - 3 ставки; «Архитектура и дизайн» - 3 ставки, «Агротехнология» - 1 ставка, «Битехнология» - 1 ставка, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 1 ставка.

 

Требования к квалификации:

-   Высшее образования, наличие ученой степени, ученого звания «доцент», «ассоциированный профессор (доцент)»;

-   Стаж работы не менее 5 лет научно-педагогической деятельности, в том числе не менее 3 лет на должности ассоциированного профессора (доцента);

-   Наличие публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science / Scopus не менее 1-ой публикации, наличие не менее 3-х публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН за последние 3 года или наличие финансируемых проектов  в течении последнего календарного года не менее 1,2 млн. тенге или руководство докторантов, соискателей уч.степеней защитивших диссертации в РК и за рубежом.

-   Знание действующего законодательства РК в области образования, знание внутренних  нормативных документов НАО «Торайгыров университет»;

-   Работа в программах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Ассоциированных профессоров (доцентов) кафедр: «Исполнительское искусство» - 3 ставки, «Трехъязычие» - 1 ставка, «Правоведение» - 2 ставки, «Личностное развитие и образование» - 3 ставки, «Финансы и учет» - 1 ставка, «История Казахстана» - 1 ставка, «Иностранная филология» - 1 ставка, «Архитектура и дизайн» - 2 ставки, «Электротехника и автоматизация» - 1,5 ставки, «Электроэнергетика» - 0,25 ставки, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 5 ставок, «Машиностроение и стандартизация» - 1,5 ставки, Транспортная техника и логистика» - 1 ставка, «Биология и экология» - 1,5 ставки, «Химия и химические технологии» - 1 ставка, «Агротехнология» - 1 ставка, «Биотехнология» - 1 ставка, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 1,25 ставки.

Требования к квалификации:

-   Высшее образование и наличие ученой степени по направлению кафедры;

-   Стаж работы научно-педагогической деятельности не менее 1 года/ или наличие практического стажа не менее 5 лет по специальности по направлению деятельности кафедры, в том числе наличие опыта работы   в категории ТОП или среднего менеджмента;

-   Наличие публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science / Scopus не менее 1-ой публикации, наличие не менее 3-х публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН за последние 3 года или наличие финансируемых проектов в течении последнего календарного года не менее 1,0 млн. тенге;

-   Знание действующего законодательства РК в области образования, знание внутренних нормативных документов НАО «Торайгыров университет»;

-   Работа в программах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Старших преподавателей кафедр: «Исполнительское искусство» - 1 ставка, «Трехъязычие» - 3 ставки, «Правоведение» - 1 ставка, «История Казахстана» - 2 ставки, «Социальные науки, журналистика и информация» - 1 ставка, «Физическая культура и спорт» - 1 ставка, «Иностранная филология» - 1 ставка, «Металлургия» - 1 ставка, «Транспортная техника и логистика» - 1 ставка, «Механика и нефтегазовое дело» - 2 ставки; «Машиностроение и стандартизация» - 2 ставки, «География и туризм» - 2 ставки, «Электроэнергетика» - 1 ставка, «Электротехника и автоматизация» - 1 ставка, «Агротехнология» - 2 ставки, «Биотехнология» - 1 ставка, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 1 ставка, «Архитектура и дизайн» - 3 ставки, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 2 ставки.

Требования к квалификации:

-       Высшее (квалификация - специалист) или послевузовское образование;

-       Стаж работы не менее 3 лет научно-педагогической деятельности, в том числе не менее одного года в должности преподавателя или стаж практической деятельности по  направлению деятельности кафедры не менее 3 лет, в том числе наличия  опыта работы в административно - управленческом составе;

-       Наличие публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science / Scopus не менее 1-ой публикации или наличие не менее 2-х публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН за последние 5 лет или наличие финансируемых проектов в течении последнего календарного года не менее 800 000 тысяч тенге.

-       Исключение: лица имеющие практический стаж работы в соответствии с установленными требованиями и трудоустраивающиеся впервые;

-   Знание действующего законодательства РК в области образования, знание внутренних нормативных документов НАО «Торайгыров университет»;

-   Работа в программах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Преподавателей (ассистентов) кафедр: «Исполнительское искусство» – 1 ставка, «Финансы и учет» - 1 ставка, «Физическая культура и спорт» - 2 ставки, «Иностранная филология» - 1 ставка, «Личностное развитие и образование» - 1 ставка, «Транспортная техника и логистика» - 1 ставка, «Машиностроение и стандартизация» - 2 ставки, «Металлургия» - 1 ставка, «Химия и химические технологии» - 1 ставка, «Агротехнология» - 2  ставки.

 

Требования к квалификации:

-   Высшее (квалификация - специалист) или послевузовское образование;

-   Стаж работы научно-практический деятельности организациях образования 1 год, или наличие диплома специалиста;

-     Наличие публикаций в журналах, входящих в базы Web of Science / Scopus не менее 1-ой публикации или наличие не менее 1-ой публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН за последние 5 лет или наличие финансируемых проектов в течении последнего календарного года не менее 600 000 тысяч тенге.

-     Исключение: лица, трудоустраивающиеся впервые; 

-   Знание действующего законодательства РК в области образования, знание внутренних нормативных документов НАО «Торайгыров университет»;

-   Работа в программах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя председателя конкурсной комиссии.

 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копии документов, подтверждающие личность;

2) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (медицинская справки по форме 075у);

3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, документ об ученом звании;

4) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая Комитетом правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения;

5) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (подлинники для сверки) курсы повышения квалификации должны соответствовать преподаваемым дисциплинам, период прохождения не должен превышать трех лет;

6) список научных и научно-методических трудов за последние 5 лет;

7) План работы (в соответствии с пунктами программы развития Университета), образец плана работы преподавателя на 3 года, размещены в личном кабинете преподавателя, для кандидатов не являющимися сотрудниками Университета размещены в разделе «Вакансии»;

 

Срок окончания приема документов для участия в конкурсе 10 августа 2022 года (включительно до 18.00)

Ps: Документы принимаются при наличии полного пакета, указанного выше, электронно на сайте и дополнительно в бумажном варианте в HR-службу каб. 226

 

Пошаговая инструкция

1. На сайте tou.edu.kz/ru в меню выбрать вкладку «конкурс преподавателей» (правый верхний угол);

2. Подать заявку;

3. Заполнить данные (с прикреплением подтверждающих документов);

4. Сохранить данные;

5. После сохранения данных пройти тестирование в онлайн режиме, на знание нормативных актов                     в области образования;

6. Написать заявление по образцу на имя Председателя конкурсной комиссии.

7. Список научных и научно-методических трудов с оттисками публикаций (обложка, выходные данные, текст статьи, содержание) направляется Ученому секретарю электронно по email konkurs_tou@mail.ru.         В случае наличия замечаний список направляется электронно на ваш email для исправления и доработки. При отсутствии замечаний Ученый секретарь утверждает и направляет список автору для подписания и сдачи в HR-службу в установленные сроки (до 10 августа 2022 года 18.00)

8. В течение двух рабочих дней необходимо связаться с заведующим кафедрой для прохождения собеседования (контакты заведующих кафедрами можно взять в HR-службе).

 

 

В HR-службу по номеру 8(7182) 67-36-65 (вн. 11-81, 11-87) сот. 8-705-405-02-04

По техническим вопросам обращаться по номеру 8-747-7360201 (Мансур)

 

 

(Образец заявления для участия в конкурсе)

 

Председателю конкурсной комиссии

по замещению должностей ППС

НАО «Торайгыров университет» Быкову П.О.

от кандидата технических наук,

ассоциированного профессора (доцента)

кафедры «Механика и нефтегазовое дело»

Петровой Натальи Ивановны

Дом.адрес: г. Павлодар ул. Катаева, 160, кв. 15

Дом.тел. 20-46-80

Моб. тел. 8-700-00-000-00

 

заявление

 

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности ассоциированного профессора (доцента) кафедры «Механика и нефтегазовое дело» Faculty of engineering (Факультета инженерии) в соответствии с объявлением на сайте tou.edu.kz/ru от 01 августа 2022 года.

 

______________

подпись работника

__  _______2022 г.

дата заявления

Внимание!
Заявление пишется от руки!


Скачать шаблон списка научных и научно-методических трудов
Скачать шаблон плана работы

Регистрация нового пользователя