Инновациялық және ғылыми-зерттеулік  2011 ж. жұмыс бойынша жылдық есепті құру үшін РҚ БжҒМ 14.12.2011 ж. дейін инновациялық ғылыми-зерттеулік қызмет факультеті бойынша есепті зерттеулік жұмыс және патентттік-лицензиялық қызмет бөліміне (243 каб.), (ішкі. 1244 қағаздық, электрондық нұсқада) берілген нұсқада ұсыну керек:

1.  ҒЗЖ жағдайын және нәтижелілігінің сипаттамасын (м/б, ш/б және ынталықты-іздеулік тақырыпты ), қаржылаудың көлемі кафедралар бойынша және ПОҰ штатының біреуіне.

1.1 Көлемі және нәтижеліліктің орындауы (диссертациялық, магистірлік жұмыстардың оқу процесінде, өндірісте актылерді енгізу);

1.2  2011 ж ынталықты-іздеулік зерттеулердің тізімі  кафедраларда өткізілген.

Кесте 1

№ р/б

Тақырыптың аты

Ғылыми жетекшісі

Орындаудың мерзімі

Кафедра

         

 

 

 

1.3 Шаруашылық келісім-шарттың тақырыбы (2012 ж. ш/к жоспары) (1 кесте бойынша)

Кесте 2

№ р/б

Тақырыптың аты

Ғылыми жетекшісі

Тапсырыс беруші

Қаржылаудың көлемі

Кафедра

           

 

 

 

2.  Республикалық, халықаралық конференцияларда, талқылауда, форумдарда және басқа шараларда студенттердің  ғылыми-зерттеулік жұмыстарының қатысуы (куәліктер, дипломдар, олимпиадаға қатысушыларына алғыс хаттар және т.б. қою)

3.  Кафедраларда студенттік ғылыми үйірмелердің жұмысы (ғылыми үйірмелердің аты, жетекшісі).

4.   Ғылыми-зерттеулік қызмет ғылыми-практикалық орталық факультеті.

5.  Патенттік-өнертабыстық  қызмет (мәлімдеме беру және қорғаулы құжаттарды алу). 2012 жылға  өнертабысқа мәлімдеменің жоспарын беру (3 кесте бойынша).

Кесте 3

Факультет

Кафедра

Мәлімдеменің аты

Автор (ы)

       

 

 

 

инновациялар және жаңа технологиялар бөліміне (127 каб. қағаздық, электрондық нұсқада):

6.  ПОҰ конкурстарда, тендерлерде және т.б. қатысуы (қатысушылардың және жеңілпаздардың сертификаттар, дипломдар, марапаттау материалдардың басылу).

7.    2011 ж. ашық зертханалық ақпарат және 2012 ж. ашылыпжатқан зертханаларды жоспарлау (4 кесте бойынша).

Кесте 4

№ п/п

Наименование лабораторий,
кабинетов

№ ауд.

Площадь

Планируемая/Действующая

Срок исполнения

Кафедра, ответственный исполнитель

           

 

8.  МЖСБ - 5.03.014. – 2006 ж. бойынша 2011-2012 жылына мамандықтар және  пәндеріне сәйкес зертханалық жабдықтармен қамтамасыздандыру. (5 касте бойынша)

Кесте 5

Зертхана

Зертхананың аты

Мамандығы

ГОСО сәйкес пәндер қамтамасыз етілетін зертханалық жұмыстар

Пәндерді бекіту

Қамтамасыздық,%

Жабжықтарды иелікке алғаннан соң қамтамасыз ету

Кафедраның мең. қолы

        Факультет Кафедра